Предмет: Мастер рад - студијски истраживачки рад (17 - E1SIR1)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областЕлектроенергетика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ12
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Циљ предмета је да развије способности студента ка самосталном истраживачком раду. Овим је обухваћен: 1. самосталан рад у лабораторији што подразумева коришћење расположиве мерне опреме, примену процедура у раду у лабораторији, анализу и обраду резултата мерења; 2. примену научног приступа у постављању и решавању задатка истраживања што укључује проучавање постојеће литературе и научне грађе из дате области, постављање хипотезе истраживања, анализу и синтезу проблема; 3. излагање резултата истраживања у виду научног рада, тезе и презентације.
Крајњи исход предмета је припремљен маретијал за израду и одбрану мастер рада. Овај материјал обухвата преглед постојеће литературе и детаљну документацију о раду на теоријским и практичним основама рада. Опште узевши, исход образовања су стечене вештине потребне у научном приступу решавању проблема / задатака у датој ужој научној области.
Саржај предмета је одређен наставним предметом и облашћу из које се ради истраживање. Ипак, независно од области, он обухвата рад на теоријским основама рада где кандидат има задатак да истражи постојећу литературу, анализира проблем и примени математичке и друге алате у поступку синтезе решења, као и рад у лабораторији у делу у ком се врши верификација предложених решења. Студијски истраживачки рад на изради мастер рада је могуће обавити и у предузећу, институту, или другој институцији која ради у датој области, а има развијен истраживачко - развојни део.
Настава се изводи у виду студијског истаживачког рада, што обухвата менторски вид наставе у комуникацији са предментним професором и асистентом и рад у лабораторији у који могу бити укључени лаборант, асистент и професор. Ако се студијски истраживачки рад на изради мастер рада обавља у предузећу , институту, или другој институцији тада је поред предметног професора, који је укључен у избор теме, метода рада и примену научног приступа, у поступак израде рада укључено и научно – истраживачко особље дате институције.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стрезоски, В. Ц.Основни прорачуни електроенергетских система, Том 12017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Стрезоски, В. Ц.Основни прорачуни електроенергетских система, Том 22017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Дарко Мерчетић, Владо ПоробићПримена микропроцесора у електроенергетици2012ФТН ИздаваштвоСрпски језик
Васић, В., Орос, Ђ.Енергетска електроника у погону и индустрији2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Семинарски раддада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!