Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства (Дипл. инж. биомед. инжењ.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Биомедицинско инжењерство: Техничке науке; Медицинске науке


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Раније се на Биомедицинско инжењерство гледало као на инжењерство примењено у медицини, међутим данас се тај појам дефинише као развој, проширења и примена инжењерских наука у сврху бољег разумевања физиологије и патофизиологије, као и дијагноза и третмана код повреда и болести. Крајњи циљ те нове области је опште побољшање услова живота. Протеини, ћелије, ткива и органи показују необичан спектар материјалних својстава и структуре који покрива широк опсег различитих функција. Проучавање сложености форми и мултифункционалности у људском телу представља изазов и за лекаре и инжењере јер су нова достигнућа у медицини и развој инжењерства увек ишли заједно....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јорговановић др Никола
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 14400.008
Физика2110.004
Основи електротехнике3111.006
Основе рачунарства2022.005
Механика3201.007

Година: 1, Семестар: Летњи

Основи електронике2201.005
Основе анатомије за инжењере2200.005
Увод у медицинску информатику2021.005
Комуникациони системи2111.005
Математика 24400.008
Енглески језик 12000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Микропроцесорски системи у медицини3200.005
Електрична и електронска мерења2021.005
Основе биомедицинског инжењерства3020.006
Статистичке основе, обрада и моделовање биомедицинских сигнала4022.007
Физиологија са патофизиологијом2200.005
Енглески језик 22000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Биолошки системи и управљање3201.006
Моделовање и симулација система3021.006
Биомеханика4201.008
Рехабилитациони уређаји и системи3021.005
Материјали и технологије фабрикације у медицинским уређајима2021.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Примена радио и микроталаса у медицини2201.005
Неурофизиологија и медицинска рехабилитација3201.006
Анализа и обрада биомедицинских сигнала3200.005
Изборна позиција 121-211.005
Изборна позиција 22031.006
Изборна позиција 32000.002

Година: 3, Семестар: Летњи

Биомедицински инжењеринг у спортској физиологији3020.006
Неуроинжењеринг3030.006
Биомеханика непрекидних средина3200.005
Сензори и актуатори у медицини3110.005
Изборна позиција 43021.006
Стручна пракса0003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Основе неуралних протеза3021.005
Препознавање облика3020.005
Изборна позиција 52021.005
Изборна позиција 62110.005
Изборна позиција 72111.005
Изборна позиција 820-20-20.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Опрема и системи за помоћ старим, оболелим и хендикепираним3021.006
Обрада слике у медицини3021.005
Неурорехабилитација3021.005
Биомедицинско инжењерство у когнитивним неуронаукама2111.005
Завршни дипломски рад0006.009