Предмет: Обновљиви извори енергије (06 - M3311)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Стицање знања о потенцијалима примене обновљивих извора енергије.
Оспособљавање студента да стечена знања користе у даљем образовању и будућој инжењерској пракси.
Енергетика, економија и екологија (општи део). Соларна енергија: ресурси, соларне технологије (ПВ технологије, технологија претварања соларне топлоте), соларни системи (ПВ самостални и економично интерактивни системи, дистрибутивни и централни пријамни системи), коришћење термалне енергије океана. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, машине које раде на ветар (ВАWТ и ХАWТ), системи засновани на енергији ветра (самостални и интерактивни), технички проблеми и решења. Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, импулсне и реакционе турбине, хидроелектране као део ЕЕС, мале хидроелектране, коришћење енергије таласа. Геотермална енергија: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију истих (директно и индиректно коришћње), последице на животну средину. Биомаса: карактеристике биомасе, технологије и системи за коришћење биомасе (сагоревање, гасификација, пиролиза), биогорива. Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво, нуклеарна постројења (реактори, електране), нуклеарни отпад (законска регулатива). Нове технологије (гориве ћелије, компримовани водоник...). Складиштење енергије: општи део, акумулација хидро енергије, електрохемијско складиштење енергије (батерије), процес електролизе, акумулирана енергија компримованог водоника, акумулација енергије замајца.
Предавања, аудиторне и рачунарске вежбе, менторски рад, консултације. Студенти под менторством раде у групама семинарски рад за изабрану област/тему који појединачно бране пред колегама и наставником. Избор тема је у складу са интересовањем студената. У оцену рада и презентације сваког кандидата улазе оцене предметног наставника и просечна оцена формирана од стране аудиторијума (студената). Завршни тест покрива целокупно градиво изложено током предавања и елиминаторног је карактера. На завршну оцену утиче оцена семинарског рада, резултат теста као и целокупна активност током наставе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Б. НакомчићАлтернативна енергетика - скрипта2003Интерно издање ФТН-аСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Теоријски део испитанеда70.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Гвозденац Урошевић др Бранка
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Пилић др Владимир
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Мунћан Владимир
Асистент

Аудиторне вежбе