Doktorske akademske studije (studije trećeg stepena) – traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka ili doktora umetnosti date oblasti.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu će upisivati studente na teret budžeta ako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobri tražene kvote i obezbedi sredstva za troškove, u suprotnom svi se upisuju kao samofinansirajući studenti. Prilikom upisa Fakultet tehničkih nauka sklapa ugovor o studiranju sa svakim studentom.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, studentima koji plaćaju školarinu obezbeđuje iste uslove i prava studiranja kao i studentima čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Kandidat državljanin Srbije može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu, prilikom upisa godine studija, ili u dve jednake rate prilikom upisa zimskog, odnosno upisa letnjeg semestra....
 Aktuelne vesti
Ne postoje podaci za tražene vesti!