Subject: Electrical Machines and Power Electronics (17 - M109)


Basic Information

CategoryScientific-professional
Scientific or art field:Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
InterdisciplinaryNo
ECTS7
Course specification

Course is active from 01.01.2024..

Cilj predmeta jeste da se studentima omogući sticanje osnovnog znanja iz oblasti električnih mašina i energetske elektronike i to za potrebe primene u oblastima koje se tiču mašinskog inženjerstva.
Nakon uspešnog završetka kursa, studenti će biti osposobljeni da razumeju principe rada električnih mašina, njihove osnovne karakteristike, kao i karakteristike uređaja energetske elektronike, te da na adekvatan način definišu zahteve koji su neophodni za sintezu pogonskih mehanizama radnih mašina savremenih elektromotornih pogona.
Osnovni zakoni na kojima počiva rad električnih mašina: Faradejev zakon i indukovana elektromotorna sila, Amperov zakon, Lorencov zakon, Kirhofovi zakoni. Vrste električnih mašina: transformatori i elektromehanički pretvarači. Transformatori: elementi konstrukcije, princip rada, gubici u transformatoru. Elektromehanički pretvarači sa obrtnim kretanjem: mašine za jednosmernu struju i mašine za naizmeničnu struju (asinhrone i sinhrone mašine). Mašine za jednosmernu struju: elementi konstrukcije, princip rada, načini pobuđivanja, osnovne jednačine matematičkog modela, mehaničke karakteristike, promena brzine obrtanja, gubici i bilans snage. Statički energetski pretvarači za napajanje motora za jednosmernu struju. Trofazne asinhrone mašine: elementi konstrukcije i princip rada, obrtno magnetsko polje, vrste asinhronih mašina, klizanje, zamenska šema, izraz za moment, mehanička karakteristika, promena brzine obrtanja, gubici i bilans snage. Statički energetski pretvarači za napajanje trofaznih asinhronih motora. Monofazni asinhroni motori. Sinhrone mašine: elementi konstrukcije i princip rada, obrtno magnetsko polje, vrste sinhronih mašina, mehanička karakteristika, gubici i bilans snage. Sinhrona mašina napajana iz izvora promenljive učestanosti. Osnovi elektromotornih pogona. Primeri industrijskih pogona i pogona električnih vozila.
Predavanja. Računske i laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Stojić Tomislav, Škatarić DobrilaElektrične mašine za studente mašinskog fakulteta2021Mašinski fakultet, BeogradSerbian language
Vukosavić SlobodanElektrične mašine2010Akademska misao, BeogradSerbian language
Nedelјković Miloš, Srdić SrđanEnergetski pretvarači 1 – osnovne topologije energetskih pretvarača2016Akademska misao, BeogradSerbian language
Relјić DejanZbirka zadataka iz električnih mašina za studijski program Merenje i regulacija2022Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSerbian language
Levi E., Vučković V., Strezoski V.Osnovi elektroenergetike: elektroenergetski pretvarači1997Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSerbian language
Vukić Đ.Elektrotehnika1991Naučna knjigaSerbian language
Teodorović V.Električne pogonske mašine1978Naučna knjiga, BeogradSerbian language
Theodore WildyElectrical machines, drives, and power systems2000Prentice HallEnglish
Mohamed E. El –HawaryPrinciples of electric machines with power electronic applications2002John Wiley & SonsEnglish
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
TestYesYes10.00
TestYesYes10.00
Exercise attendanceYesYes5.00
Coloquium examNoYes20.00
Coloquium examNoYes20.00
Lecture attendanceYesYes5.00
Oral part of the examNoYes30.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Reljić Dejan
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Vukajlović Nikola
Assistant Professor

Practical classes
Missing picture!

Vujkov Barbara
Assistant - Master

Practical classes
Missing picture!

Vukajlović Nikola
Assistant Professor

Laboratory classes
Missing picture!

Vujkov Barbara
Assistant - Master

Laboratory classes