Industrijsko inženjerstvo


18.02.2015. - 13:06 

Industrijsko inženjerstvo je nastalo kao odgovor na realne potrebe industrije još početkom 20. veka. Industrijski inženjeri pronalaze najbolji, najbrži, najjeftiniji, najlakši i najbezbedniji način da se nešto uradi. Uspevaju da isporuče kvalitet u roku, na zadovoljstvo kupca i zaposlenih. Iako izgleda teško i odgovorno, oni najčešće uživaju u rešavanju takvih problema jer poseduju potrebna multidisciplinarna znanja i veštine. Pored tehničkih veština, takođe su dobri u matematici, mehanici i informatici, poznaju prirodu troškova, ali poseduju i veštine ophođenja sa ljudima, čime kroz timski rad postižu bolje rezultate.
Industrijski inženjeri predvode timove koji poboljšavanjem procesa, povećavaju produktivnost i profit, a smanjuju troškove proizvodnje, proučavaju nove, inovantivne načine rada i, gde god i kad god je to moguće, u maksimalnoj meri koriste savremene tehnologije kako bi automatizovali proces rada.
Oni odlučuju koji pristup će se koristiti pri konstruisanju i testiranju sistema, koliko ljudstva će biti potrebno, koja tehnologija i kakva podrška će biti korišćena. Ovo su vrlo važne odluke u poslovanju, a temelje se u potpunosti na „kulturi“ industrijskog inženjerstva.
Industrijsko inženjerstvo potrebno je svakoj kompaniji u skoro svakom njenom segmentu.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri industrijskog inženjerstva, sa multidisciplinarnim znanjima i veštinama koje poseduju, predstavljaju izuzetno poželjan profil inženjera koji se može zaposliti u preduzećima gotovo svih delatnosti, u celom svetu. Naši inženjeri vode timove i učestvuju u istraživanju, projektovanju, tehnološkoj pripremi, organizaciji, robotici i automatizaciji procesa rada, uspostavljanju informaciono - komunikacionih sistema, uvođenju sistema kvaliteta i razvoju logističke podrške u velikom broju preduzeća, od onih malih, koje su samostalno pokrenuli, do velikih i uspešnih sistema širom sveta, kakvi su: Siemens, Bosh, Norma group, Westinghous, NIS, Galeb, Pionir,...

KAKO DO DIPLOME?!

Studijski program, Industrijsko inženjerstvo, na FTN-u je celovit i sveobuhvatan i pruža studentima najnovija naučna i stručna znanja iz oblasti, usaglašena sa savremenim svetskim naučnim tokovima, poput sličnih programa na inostranim visokoškolskim ustanovama. Sastavni deo studijskog programa predstavljaju posete i predavanja u fabrikama koje prepoznaju industrijske inženjere kao ključne integratore procesa i sistema. Posete fabrikama i studijski boravci studenata se realizuju u: Beču, Mariboru, Gracu i drugim tehnološkim centrima u regionu. Takođe, studenti imaju priliku da preko različitih programa razmene provedu po jedan i više semestara na univerzitetima u celom svetu koji će im biti priznati u okviru studija koje su izabrali. Naši studenti su radili svoje diplomske radove u: Beču, Gracu, Mariboru, Budimpešti, Milanu, Madridu, Stokholmu, Štutgartu i drugim velikim centrima industrijskog inženjerstva.

Osnovne akademske studije Industrijskog inženjerstva traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Ovim studijskim programom obuhvaćeni su obavezni i izborni predmeti, stručna praksa i diplomski rad. Studije se završavaju izradom i odbranom diplomskog rada, a akademski naziv koji se stiče je diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva.


Nastava je organizovana kroz četiri stručne oblasti:
• Projektovanje, organizacija i upravljanje sistemima - odnosi se na projektovanje, organizaciju, upravljanje i optimizaciju proizvodnih i uslužnih sistema;
• Automatizacija - akcenat se stavlja na projektovanje, razvoj i primenu automatizacije u proizvodnim i uslužim preduzećima;
• Informaciono-upravljački i komunikacioni sistemi - naglasak je na informacionoj i komunikacionoj podršci u savremenim preduzećima;
• Kvalitet i logistika - naglasak stavlja na procese koji obezbeđuju kvalitet proizvodnje i usluga kao i odgovarajuću logističku podršku.

Posle tri godine studija studenti se kroz izborne predmete, a na osnovu sopstvenih sklonosti i želja, opredeljuju za jednu od ove četiri oblasti. Izborom od najmanje 80% predmeta (ESPB) iz pojedine grupe na četvrtoj godini, studenti stiču pravo da im u dodatku diplome, bude naglašena stručnost za tu oblast. Izborom grupe predmeta koje će položiti, studentu je omogućeno da razvije svoje afinitete posvetivši se izučavanju različitih oblasti Industrijskog inženjerstva.
Prilikom upisa, svakom studentu dodeljuje se savetnik koji ga usmerava, i prati njegov rad shodno interesovanjima studenta, pomaže kod izbora predmeta, realizacije stručne prakse, izbora teme diplomskog rada i sl.

Studentsko preduzeće

Dobra organizacija nastave i partnerski odnos sa studentima omogućavaju stalno unapređenje kvaliteta obrazovanja i smanjenje napora u postizanju vrhunskih rezultata. Odličan primer saradnje profesora i studenata najbolje je ilustrovan kroz aktivnosti i projekte koje realizuje Studentsko preduzeće. O tom preduzeću, možda najbolje govori misija čiji su autori, naravno, studenti:
„Misija Studentskog preduzeća je sticanje praktičnog iskustva, prepoznavanje i proširivanje mogućnosti, želja i afiniteta studenata kroz timski rad. Stvoriti kvalitetne vrednosti prepoznatljive na tržištu putem integracije departmana razvijanjem kvalitetne komunikacije, inicijative i ambicije studenata.
Vrhunsko usavršavanje studenata za budućnost!“
http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/

FB stranica DIIM FTN: https://www.facebook.com/iimftn
YouTube kanal DIIM: https://www.youtube.com/user/iimftn
Twitter DIIM FTN: https://twitter.com/IIM_FTN
Flickr: https://www.flickr.com/photos/iimftn
Instagram: http://instagram.com/iim_ftn