Предмет: Алати, прибори и трибологија (17 - PMS433)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 14.07.2017..

Стицање знања, компетенција и вештина у областима избора, прорачуна и експлоатације алата и прибора, као и о савременим прилазима у трибологији. Развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама у области пројектовања алата и прибора, као и из домена процеса трења, хабања и подмазивања контактних површина.
Оспособљеност за решавање конкрертних проблема из домена експлоатације алата и прибора, као и за решавање практичних проблема у области системског приступа трибологији. Овладавање методама, поступцима и процесима избора и прорачуна алата и прибора, као и овладавање методама, поступцима и процесима трења, хабања и подмазивања контактних површина. Развој вештина и спретности за пројектовање и контролу квалитета конструкција алата и прибора. Способност критичког и самокритичког мишљења и приступа при дефинисању стратегија управљања алатима и приборима, као и при идентификацији триболошких процеса и мерења триболошких параметара.
Појам, место и улога алата. Елементи алата. Геометрија алата. Кинематика алата. Означавање алата. Материјали за израду елемената алата. Ослојавање алата. Алати за стругање. Алати за бушење. Алати за глодање. Алати за израду навоја. Алати за брушење. Алати за тестерисање. Алати за провлачење. Алати за рендисање. Алати за израду озубљења. Механизми хабања алата. Оштећења алата. Постојаност алата. Оштрење алата. Избор, примена и експлоатација алата. Појам, место и улога прибора. Концепције прибора, њихове карактеристике и примена. Основни елементи прибора. Елементи за позиционирање. Елементи за стезање. Елементи тела прибора. Елементи за вођење алата. Елементи за подешавање положаја алата. Елементи за везу. Надоградни елементи прибора. Универзални прибори. Специјални прибори. Прибори за групну технологију. Модуларни прибори. Фазно измењиви прибори. Прибори за монтажу и демонтажу. Прибори за мерење и контролу. Прибори за координатне мерне машине. Прибори за адитивну производњу. Прибори за прецизно инжењерство. Избор, примена и експлоатација прибора. Трибологија као наука и технологија. Трење. Хабање. Подмазивање. Технолошки аспекти трибологије. Системски приступ трибологији. Дефинисање и моделирање трибомеханичких система. Структура трибомеханичких система. Типови трибомеханичких система. Триболошки процеси. Симулација триболошких феномена. Мерне технике и мерни уређаји у трибологији.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно у виду предавања, лабораторијских и рачунарских вежби. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања предметне материје. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на расположивој лабораторијској опреми. На рачунарским вежбама се врши употреба информационо-комуникационих технологија у циљу овладавања знањима и вештинама из посматраног подручја.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Вукелић, Ђ., Тадић, Б.Резни алати2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Вукелић, Ђ., Тадић, Б.Прибори2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ивковић, Б.; Рац, А.Трибологија1995Југословенско друштво за трибологију, КрагујевацСрпски језик
Танасијевић, С.Триболошки исправно конструисање : монографија 2004Машински факултет, КрагујевацСрпски језик
Тановић, Љ., Јовичић, М.Алати и прибори : пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора2005Машински факултет, БеоградСрпски језик
Тадић, Б.Специјални стезни прибори : збирка решених задатака2002Машински факултет, КрагујевацСрпски језик
Hoffman, E.G.Jig and Fixture Design2004Thomson/Delmar Learning, New YorkЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукелић др Ђорђе
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Сантоши др Жељко
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Шокац др Марио
Доцент

Лабораторијске вежбе