Подаци о звању
НазивДоктор наука - Примењена математика (Др)
Научно пољеИнтердисциплинарно
Група научних областиПримењена математика: Техничке науке; Математичке науке
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
OM1Математика у технициСрпски језик36180