Предмет: Пројектовање и планирање у заштити животне средине (17 - Z401B)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената за учешће у изради пројеката из области заштите животне средине. Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима заштите животне средине, које су неопходене за разумевање и израду пројеката овакве врсте. Применом претходно стечених знања, тумачењем законске регулативе и знања из овог предмета студент треба да буде у могућности да учествује у изради еколошких пројеката.
Стечена знања треба да омогуће студенту разумевање карактера еколошких пројеката и дају могућност учествовања у изради пројеката из области заштите животне средине. Савладавањем градива студенти треба да путпуности да разумеју карактер пројеката: Процена утицаја на животну седину, Процена ризика од хемијског удеса на животну средину, Енвиронмент дуе деллигенце, Катастар загађивача, а уз помоћ додатних знања и да буду оспособљени да учествују и у изради оваквих пројеката.
Теоријска настава: Катастар загађивача, Локални еколошки акциони програм, Карактеризација и историја еколоских пројеката, ИСО 14000, Процена утицаја на животну средину, Стартешка процена утицаја на животну средину, Енвиронмент дуе дилигенце, Процена ризика од хемијског удеса, Процена ризика по здравље људи.Практична настава: На вежбама се обрађују одговарајући примери са теоријске наставе. Студенти учествују у израду пројеката на бројним примерима. На рачунарским вежбама студенти се обучавају за рад на софтwаре-ским алатима за различите врстама прорачуна и симулације, неопходним за израду пројеката.
Предавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе и консултације. Писмени део испита се може полагати кроз форму два колоквијума и то колоквијум I: Катастар загађивача и његов значај за израду свих осталих еколоких пројеката, Локални еколошки акциони план, и његова примена, Процена утицаја на животну средину, у ЕУ оквирима и у складу са позитивним српским прописима из ове области, Стратешка процена утицаја. II колоквијум: Енвиронмент дуе дилигенце, Процени ризика од хемијског удеса, Процена ризика по здравље људи. Студенти који не положе један од колоквијума полажу писмени испит у целости.Испит – Оба колоквијума су писмени. Финални део испита је усмени. На испиту су положени колоквијуми или цео писмени испит елиминаторни. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, семинарског рада (рада и одбране) односно писменог и усменог дела.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
>Михајлов,А., Вујић, Г.,Процена опасности од хемијског удеса2005Скрипта, интерно издање ФТНСрпски језик
Ed. David H.F; Liu & Bela G. LiptakEnvironmental Engineer’s Handbook1999Boca Raton: CRC Press LLCЕнглески
Горан Вујић, ет алл.Priručnik za izradu procene stanja životne sredine pri investicionim operacijama (EDD, Pro. Ut. P.R.) P2002FTN Novi SadСрпски језик
UNESKOMetodologicac guideelines for the integrated Environmental evaluation of water resources development1987ParisЕнглески
Богдановић, С., Нојковић, С., Весић, А.Водич кроз поступак процене утицаја на зивотну средину2005Министарство науке и заштите животне средине Републике СрбијеСрпски језик
Peter WathernEnvironmental Impact Assessments, Theory and practice2004Taylor & FrancisЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Батинић др Бојан
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Вујовић Свјетлана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Антић Катарина
Стипендиста Мин.науке на докт.студијама

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тошић Николина
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бајић др Сенка
Доцент

Аудиторне вежбе