Предмет: Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 1 (17 - ADPR1)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областАрхитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ10
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 28.11.2018..

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела докторске дисертације студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу, студент се упознаје са методама које су намењене за креативно решавање нових задатака и праксом у њиховом решавању.
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре дефинисаног проблема и његовој системској анализи у циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабраног подручја. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме и да самостално дефинишу тему и структуру научног рада, који ће публиковати.
Формира се појединачно у складу са потребама израде будуће докторске дисертације, њеном сложености и структуром. Студент проучава стручну литературу, докторске дисертације сличне тематике, врши анализе у циљу креирања сопствене теме и структуре рада, у оквиру поља дисертације, који ће публиковати.
Студент у сарадњи са саветником/ментором ради на дефинисању теме докторске дисертације, дефинисању временског оквира њене израде, садржаја, структуре, методологије и литературе. У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру дефинисане теме, студент по потреби спроводи И одређене истраживачке поступке, испитивања, бројања, анкете, креативна истраживања, статистичку обраду података, у циљу извођења потребних закључака. За потребе публиковања резултата истраживања, ментор и студент раде на дефинисању теме, структуре и садржаја научног рада.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
група ауторачасописи са листе Кобсонsve Енглески
група ауторачасописи, монографије и докторске дисертације из дате проблематикеsve Српски/енглески језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада50.00
Усмени део испитанеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!