О КАТЕДРИ
Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе врши образовање студената у области теоријске и примењене механике флуида кроз низ предмета у оквиру основних академских, мастер и докторских студија на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

У оквиру катедре реализује се студијски програм Енергетика и процесна техника, студијска група Гасна и нафтна техника. На Катедри се развијају два студијска модула: гасна и нафтна техника и хидропнеуматска техника.

Поред образовне делатности, Катедра се бави и научно истраживачким радом. Значајан аспект активности Катедре одвија се кроз различите пројекте који се изводе за потребе привреде. Рад Катедре усмерен је ка развоју и примени теоријских, експерименталних и нумеричких метода механике флуида пре свега у следећим областима:

  - мерење флуидних величина
  - рачунарска динамика флуида
  - струјање у цевним мрежама.
  - гасна и нафтна техника.

У оквиру Катедре налази се Лабораторија за механику флуида у којој се врши практични део наставе, као и испитивања за потребе научно истраживачког рада и сарадње са привредом.

Катедра је активна у извођењу научно истраживачких пројеката финансираних од стране Републике Србије, као међународних пројеката финансираних од стране Европске уније.

Катедра броји седам чланова: три наставника, три асистента и један лаборант.

Тренутно нема података