Основне информације

 

Инжењери менаџмента су „градитељи“ мостова између инжењерства и бизниса. Они говоре оба језика, познају оба начина размишљања и зато проналазе решења која ће предузеће учинити успешним. Студијски програм, који се изводи на ФТН-у, посебан је јер је конципиран тако да студентима пружа поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја делатности. Ови инжењери налазе се свуда где се инжењерска и управљачка знања срећу. Они врло успешно планирају, организују, воде, надзиру и управљају пословним активностима, предузећем у целини или његовим деловима....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рикаловић др Александар
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства2201.006
Математика 12200.006
Социологија рада2200.004
Принципи економије2200.004
Предузетништво2202.006
Принципи инжењерског менаџмента0000.005
Страни језик 12001.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 22200.006
Процеси и средства рада3201.006
Пословно право3200.006
Основе информационих технологија3041.006
Страни језик 22001.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Поцеси комерцијалног пословања2220.006
Теорија вероватноће и статистика2200.005
Развој производа2201.005
Економика предузећа2200.005
Индустријски Маркетинг2201.005
Производне и услужне технологије3201.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Комуникологија2200.005
Управљачко рачуноводство и управљање финансијама у предузећу3202.006
Примењена операциона истраживања2200.005
Систем менаџмента квалитетом2200.006
Развојни процеси у предузећу2202.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Основе управљања техничким системима2020.004
Пословно комуницирање2200.004
Управљање ризицима и осигурање2200.004
Менаџмент људских ресурса2201.005
Електронско пословање2021.004
Производни системи2022.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе управљања пројектима2020.004
Информациони и комуникациони системи2022.005
Интегрална системска подршка - логистика2200.005
Организација предузећа2200.005
Изборни предмет ИМ120-20-20.006
Изборни предмет ИМ220-20-20.005
Стручна пракса МЕН10003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Организација и управљање предузећем
Иновације и предузетништво
Пројектни менаџмент
Инвестициони менаџмент
Информациони менаџмент
Менаџмент квалитета и логистике
Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Индустријски маркетинг и инжењерство медија
Менаџмент људских ресурса

Година: 4, Семестар: Летњи

Организација и управљање предузећем
Иновације и предузетништво
Пројектни менаџмент
Инвестициони менаџмент
Информациони менаџмент
Менаџмент квалитета и логистике
Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Индустријски маркетинг и инжењерство медија
Менаџмент људских ресурса