Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

BIM у грађевинарству22000.007
Мостови22000.006
Третман вода20100.002
Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада22000.003
Хидротехничке конструкције22000.003
Хидромашинска опрема22000.003
Стручна пракса00006.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Хидраулика 241100.005
Изборни предмет - хидротехника 120-20-200.005
Изборни предмет - хидротехника 220-20-200.005
Студијски истраживачки рад - мастер рад00080.0010
Израда и одбрана мастер рада00007.008
 Документа