Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Дипл. инж. индустр. инж.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лазаревић др Милован
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства и менаџмента3201.006
Математика 12200.006
Социологија рада2200.004
Материјали у инжењерству3200.006
Рачунарске технологије4040.007
Страни језик 12001.002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 22200.006
Процеси и средства рада3201.006
Развој и пројектовање производа4202.007
Механика у индустријском инжењерству3201.007
Страни језик 22001.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Управљање техничким системима2020.004
Теорија вероватноће и статистика2200.005
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)3021.005
Технологије обраде производа3202.005
Економика предузећа2200.005
Основи електротехнике2200.005

Година: 2, Семестар: Летњи

Студија рада и ергономија2201.005
Пројектовање поступака рада (CAPP, CAM)2200.005
Интегрална системска подршка - логистика2200.005
Системи за аутоматску идентификацију2020.005
Примењена операциона истраживања2200.005
Аутоматизација процеса рада 14022.006

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологије монтаже3020.005
Технологије руковања материјалом3020.005
Технологије мерења и контроле производа3020.005
Програмабилни логички контролери (PLC)2020.004
Поузданост техничких система и одржавање3200.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Пројектовање производних система3200.006
Пројектовање информационих система3020.006
Организација предузећа2200.005
Систем менаџмента квалитетом2200.006
Управљање пројектима2200.005
Изборни предмет 120-20-20.004
Стручна пракса0003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада3220.006
Пројектовање, провера и анализа система управљања заштитом животне средине2200.004
Инжењерство услуга3200.005
Изборни предмет 23020.005
Изборни предмет 32-30-20-20.005
Изборни предмет 43020.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Рачунарска интеграција производних система3020.006
Изборни предмет 52-30-20-20.00-1.005
Изборни предмет 62-30-20-20.00-1.005
Изборни предмет 720-20-20.006
Завршни - дипломски рад ИИ0006.007