Предмет: Математичка статистика (17 - S0213)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање основних знања из више математике и математичке статистике.
Стечена знања се користе за решавање математичких модела у стручним предметима.
Основни појмови из вишеструких интеграла (двоструки, троструки, криволинијски и површински интеграли). Основни појмови из Теорије вероватноће (класична вероватноћа, случајне променљиве - дискретне и непрекидне). Статистичка истраживања. Дескриптивна статистика. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Линеарна регресија и корелација.
На предавањима студентима се презентује теорија и илуструје на релевантним примерима. Кроз аудиторне вежбе студенти решавају конкретне задатке који прате изложено теоријско градиво. Предметни наставник и асистенти помажу студентима у савладавању градива путем консултација. Предиспитне обавезе се састоје из 2 теста, а завршни испит из 3 дела који се полажу у писаној форми. Након положеног писменог дела следи усмени. Оцена се формира на основу бодова са предиспитних обавеза и завршног испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Аџић, Н., Жунић, Ј.Вишеструки интеграли и теорија поља2011ЦМС, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.Статистика2012ЦМС, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из теорије вероватноће и статистике2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Аџић, Н.Збирка задатака из Вишеструких интеграли и теорије поља2008Сyмбол, Нови СадСрпски језик
M. Spiegel, L.StephensonSchaums Outline of Statistics2007McGraw Hill EducationЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада15.00
Тестдада15.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Царић др Биљана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Делић др Марија
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Киш Мариа
Асистент

Аудиторне вежбе