На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Весна СтојаковићРедовни професор01.10.2018.Катедра за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму20181001