Предмет: Управљање пројектима (12 - S1443P)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областСаобраћајно инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање знања о основама управљања пројектима у организационом, техничком и технолошком смислу, управљање процесима и активности које су у вези са израдом пројкетне документације и процеса који су у вези са активностима везаним за саму реализацију пројекта, знања из области коришћења специјализованих софтвера који се користе за управљање пројектима, упознавање са врстама пројеката.
Стицање теоријских и практичних занања и вештина у области управљања пројектима у организационом, техничком и технолошком смислу, обученсот за рад на специјализованим софтверима који се користе при реализацији и праћењу пројеката. Настава и вежбе прилагођени студентима департмана за саобраћај ФТН-а.
Циљеви и задаци пројеката. Значај управљања пројекотм у изради пројектне документације и реализацији пројеката у општрем и посебном смислу. Појам и врсте пројекта. Шта је пројекат. Које су дефиниције пројекатата и какве врсте пројеката постоје.Шта подразумева шира дефиниција пројекта. Које су заједничке карактеристике пројеката. Шта су основни циљеви пројеката у организационом, технолошком и техничком смислу. Шта су трошкови пројекта и која врста трошкова постоји у фази израде пројеката и извођења неког пројекта. Постојећи организациони концепти везани за управљање пројектом. Развој и основне карактеристике организационих концепта за управљање пројектом. Организациони типови везани за управљање пројектима. Управљање људским ресурсима у пројкету - онсове, управљање ризиком пројекта -основе. Управљање променама у пројекту. Постојећи концепти управљања пројектима у техничком и технолошком смислу. Планирање реализације пројекта: планирање времена потребног за реализацију пројекта у организационом, техничком и технолошком смислу (са примерима у области саобраћаја и инфраструктуре), планирање ресурса за извршење пројекта ( у техничком и технолошком смислу (са примерима у области саобраћаја и инфраструктуре), палнирање трошкова пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Методе и технике које се корите при управљању пројектима. мрежни план, CPM metoda (CRITICAL PATH METHOD), PERTH metoda , PBS (PERSONAL BRAKEDOWN STRUCTURE), WBC (WORK BRAKEDOWN STRUCTURE), OBS (ORGANIZATION BRAKEDOWN STRUCTURE). SOFTWARE MICROSFT 2007, Онови софтвера PRIMAVERA 2006. Посебно за сваку групу студената прикладни примери везани за управљање пројектима уз дефинисане активности, ресурсе и потребно време, уз примену софтвера Microsoft пројецт.
Предавања и рашунарске вежбе, и израда семнираског рада. Испит се полаже колоквијално у два колоквијума + усмени део испита или цео испит у испитном року (писмено+усмено). Студенти који се одлуче да полажу испит преко колоквијума, полажу колоквијум 1 и колопквијум 2. У случају да студент положи колоквијум 1, има могућност да полаже и колоквијум 2. У случају да положи и колоквијум 2, излази само на усмени део испита. Обавезна је израда и одбрана семинарског рада који се ради на рачунарским вежбама и који се брани пошто студент положи колоквијуме (или писмени део испита) и порђе усмени део испита. Студент који не положи колоквијум 1 (или не изађе на полагање колоквијума 1), нема могућност да изађе на колоквијум 2, и излази на цео испит: писмени + усмени.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
BELBIN, R. MBEYOND THE TEAM2000БУТТЕРWОРТХ-ХЕИНЕМАНН, ОXФОРДЕнглески
BRADELY,KA PRACTICAL HANDBOOK1993BUTTERWORTH-HEINEMANN, OXFORDЕнглески
BURKE, RPROJECT MANAGEMENT PLANING AND CONTROL1998WILEYЕнглески
BURKE, RPROJECT MANAGEMENT PLANING AND CONTROL QUES2000WILEYЕнглески
ГАЈИЋ ВЛОГИСТИКА ПРЕДУЗЕЋА-СКРИПТЕ СА ПРЕДАВАЊА2002ФТН НОВИ САДСрпски језик
CHAPMAN,C., WARD,SPROJECT RISK MANAGEMNET, TECHNIQUES AND INSIGHTS1997WILEYЕнглески
CLARK,JMANAGEMENT INOVATION AND SAGE1995SAGE PUBLICATIONS, LONDONЕнглески
ЦВЕТАНОВИЋ А.ОСНОВИ ПУТЕВА1989НАУЧНА КЊИГА, БЕОГРАДСрпски језик
DALE, B., PLINKETT,JQUALITY COSTING2000CHAPMANANDHALL, LONDONЕнглески
DRUCKER,PTHE NEW ORGANISATION1995HARVARD BUSINESS REIEWЕнглески
DRUCKER,P.MENADžMENT ZA BUDUĆNOST1995ГРМЕЧ, ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД, БЕОГРАДЕнглески
STONER Dž, FRIMAN E., GILBERT D.Managemnet2002ЖЕЛИНД, БЕОГРАДЕнглески
ЈОВАНОВИЋ П.УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕТНОМ ПРОЈЕЦТ МАНАГЕМЕНТ2002ГРАФОСЛОГ БЕОГРАДСрпски језик
КУЈАЧИЋ М.ПРИМЕНА АНАЛИТИЧКОГ МРЕЖНОГ ПРОЦЕСА У ПРОЈЕКТОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА2002САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАДСрпски језик
КУЈАЧИЋ М.ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ2005ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САДСрпски језик
FULLER, J.MANAGING PERFOMANCE IMPROVEMENT PROJECTS: PREPARING, PLANNING, IMPLEMENTING1997WILEYЕнглески
KERZNER, H.ADVANCED ROJECT MANAGEMENT: BEST PRACTICIES ON IMPLEMENTATION2003WILEYЕнглески
PINTO, J.,SLIVEN, D.CRITICAL FACTORS IN SUCCESSUFUL PROJECT MANAGEMENT1997WILEYЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумдада20.00
Колоквијумдада20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада30.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Атанасковић др Предраг
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Атанасковић др Предраг
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Дупљанин Ђорђије
Доцент

Рачунарске вежбе