Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Департман за архитектуру и урбанизам има модеран и отворен наставни план и програм, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, базиран на комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Кркљеш др Милена
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика3201.006
Нацртна геометрија 12200.004
Конструкције, материјали и грађење3001.004
Елементи и склопови зграда 13300.006
Архитектонска анализа, функције и типологија 12201.005
Увод у архитектонски дизајн 11301.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Нацртна геометрија 22200.004
Елементи и склопови зграда 23102.006
Архитектонска анализа, функције и типологија 22201.005
Социологија и економија грађене средине4000.004
Увод у историју архитектуре2000.002
Увод у архитектонски дизајн 21201.003
Изборна позиција 11220.006

Година: 2, Семестар: Зимски

Урбана/рурална анализа и морфологија 12300.005
Архитектонске технологије 12200.004
Становање 12301.006
Архитектура и град средњег века2000.003
Механика2200.004
Изборна позиција 21020.004
Изборна позиција 31200.004

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектонске технологије 23201.005
Архитектонска физика2011.004
Архитектура и град новог доба2000.002
Отпорност материјала2201.005
Урбана/рурална анализа и морфологија 22201.005
Становање 22400.006
Историја уметности и културе 12000.003

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија конструкција и конструкцијски системи4202.006
Урбанистичко пројектовање 11301.005
Архитектонско пројектовање 11400.005
Историја уметности и културе 22000.002
Екологија грађене средине2001.003
Пројектовање ентеријера 11300.005
Изборна позиција 41-20-20-10.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Развој регионалне архитектуре2000.003
Носеће конструкције 12200.004
Архитектонско пројектовање 22202.005
Урбанистичко пројектовање 22301.005
Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, убанизам и дизајн2301.006
Изборни предмет 1 - Архитектура и урбанизам2000.002
Изборна позиција 51-20-30-30.005

Година: 4, Семестар: Зимски

Савремена архитектура 14000.004
Урбанистичко пројектовање 31301.005
Носеће конструкције 21100.002
Архитектонско пројектовање 31401.005
Градитељско наслеђе/обнова и заштита 12200.004
Стручна пракса0003.003
Изборни предмет 2 - Архитектура и урбанизам2000.002
Изборна позиција 610-20-21.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Градитељско наслеђе/обнова и заштита 22201.004
Управљање пројектима и грађењем 11100.002
Синтезни пројекат2301.005
Пројектовање ентеријера 21200.003
Изборна позиција 710-10-11.004
Изборна позиција 81-30-201.005
Дипломски рад0004.007