Предмет: Математичка анализа 1 (17 - E102A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математичке анализе (гранични процеси, диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине). Тежи се ка томе да се код студената развије такав начин размишљања који му омогућава да повезује сложене појмове из анализе, као и да сагледа могућности примене стеченог знања.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи градиво из Математичке анализе 1. Студент се подстиче и за коришц´ење одговарајућих програмских алата (Матлаб, Матхематица).
Теоријска настава:Поље реалних и комплексних бројева. Метрички простори. Низови (конвергенција низа, реални и комплексни низови, комплетни метрички простори). Гранична вредност, непрекидност и униформна непрекидност функција. Реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена, неодређени интеграл; одређени интеграл и примена; несвојствени интеграл). Реалне функције више реалних променљивих (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена). Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине н-тог реда.Практична настава (вежбе):На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 5 модула (први модул: гранични процеси; други модул: диференцијални рачун реалне функције једне реалне променљиве, трећи модул: диференцијални рачун реалних функција више реалних променљивих; четврти модул: интегрални рачун; пети модул: обичне диференцијалне једначине).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ковачевић, И. и др.Математичка анализа 1 : уводни појмови и гранични процеси2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ковачевић, И. и др.Математичка анализа 1 : диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Новковић, М., и дрЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораТестови са испита из Математичке анализе 12012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада5.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Завршни испит - I деонене50.00
Завршни испит - II деонене50.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Филип
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дедеић др Јована
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Остојић др Тијана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Вуковић Манојло
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Видојевић Катарина
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Козић Божидар
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе