Подаци о звању
НазивДоктор наука - Саобраћајно инжењерство (Др)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиСаобраћајно инжењерство
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
S00СаобраћајСрпски језик36180