Подаци о звању
НазивДоктор наука - Примењена математика (Др)
Научно пољеИМТ
Група научних областиИМТ Студије (Примењена математика: Математичке науке; Електротехничко и рачунарско инжењерство)
Ниво студијаДокторске студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
OM1Математика у технициСрпски језик36180