Предмет: Практикум из статистике (17 - IFE221)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ4
Програм предмета

Програм се примењује од 21.05.2014..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Вероватноћа и случајни процесидада
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области статистике.
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе из области статистике.
Појам популације и статистичког узорка, методе узорковања . Дескриптивна статистика, тачкасте и интервалне оцене параметара. Параметарске и непараметарске хипотезе и тестови значајности, интерпретација статистичких закључака.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе(из статистике). Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа два модула (први модул: дескриптивна статистика, други модул: статистичке хипотезе И тестови значајности). Усмени део завршног испита није обавезан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Математичка статистика2008Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из статистике2005ЦМС, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада15.00
Тестдада15.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнеда25.00
Колоквијумнеда25.00
Усмени део испитанеда15.00
Практични део испита - задацинене50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Чомић др Лидија
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Прокић Александар
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Матић Загорка
Асистент

Рачунарске вежбе