Публикације које су издате у 2013. години


25.02.2014. - 10:00
У 2013. години одштампане су 73 публикације:

69 уџбеника (34 нова наслова и 35 поновљених издања);
•  4 монографије.