Часописи


14.12.2021. - 00:00 
Часописи које Факултет техничких наука издаје као аутор или коаутор:

Advanced Technologies and Materials (AT&M) (раније Journal for Technology of Plasticity)

ISSN: 2620-0325
eISSN: 2620-147X
Периодичност објављивања: полугодишње
Научна област: 1. Материјали и хемијске технологије 2. Машинство

Факултет техничких наука
International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)

ISSN: 2217-2661
eISSN: 2683-345X
Периодичност објављивања: квартално
Научна област: Индустријско и производно инжењерство; менаџмент

Факултет техничких наука
Journal of Graphic Engineering and Design

ISSN: 2217-379X
eISSN: 2217-9860
Периодичност објављивања: квартално
Научна област: ИМТ - Графичко инжењерство и дизајн

Факултет техничких наука
Journal of Production Engineering

ISSN: 1821-4932
Периодичност објављивања: полугодишње
Научна област: Машинство

Факултет техничких наука
Зборник радова Факултета техничких наука

ISSN: 0350-428X
Периодичност објављивања: месечно
Научна област: Техничко-технолошке науке

Факултет техничких наука у Новом Саду