проф. др Срђан Колаковић


Недостаје слика

др Срђан Колаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2645
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКанцеларија 204
Канцеларија 205

Проф. др Срђан Колаковић, дипл. инг. је рођен 30. новембра 1958 г. у Зрењанину. Основну школу је завршио у Бачкој Паланци, а средњу грађевинску у Новом Саду. Грађевински факултет у Суботици завршава 1982 г. за мање од пет година, за успех на студијама добио је награду "Јарослав Черни" која се додељивала најуспешнијим студентима хидротехнике у старој Југославији. Исте године се запошљава као асистент приправник у научном раду на факултету у Суботици. Магистрирао је на Грађевинском факултету у Београду 1988 г. и за магистарски рад под насловом "Хидраулички скок у затвореном проводнику" те године добија поново награду "Јарослав Черни" у категорији најбољи магистарски радови. Докторску дисертацију под насловом "Критика објеката за евакуацију великих вода у Војводини и предлози за будућа решења" одбранио је на Грађевинском факултету у Суботици 1993 г. У свом двадестетдвогодишњем педагошком раду на Универзитету у Новом Саду држао је предавања и вежбе на већем броју предмета из хидротехничке области. Осим на Факултету техничких наука наставу држи и на Пољопривредном факултету у Новом Саду као и на Грађевинском факултету у Суботици. У периоду од 1999 г. до 2002 г., до докторирања асистента, држи наставу и на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Наставу на Факултету техничких наука држи од 1999.г., прво као хонорарни сарадник, а од 2002.г. и као запослен у пуном радном односу на предметима Основи хидромеханике и Хидротехника. Један је од креатора и пројектаната хидрауличке лабораторије на Грађевинском факултету у Суботици, као друге такве у Србији. Аутор је једног уџбеника под насловом "Хидротехничке мелиорације - одводњавање" и монографије "Воде Војводине". Коаутор је на 5 монографија и уредник међународне монографије "Wатер анд Протецтион оф Аqуатиц Енвиронмент ин тхе Централ Басин оф тхе Данубе". У овом тренутку је ментор на три доктората и три магистратуре. Аутор је и коаутор на више од 60 научних и стручних радова објављених у часописима и научним скуповима у земљи и иностранству. Учесник је у преко 10 научних пројеката које је финансирало или финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије. Руководи пројектом "Примена смерница Европске заједнице за интегрално управљање на одабраном сливу". Уједно је именован од истог министарства за експерта из области хидротехнике ради оцене научних пројеката. Члан је Комисије за саобраћај и грађевинарство Министарства за науку и технологију, као и Републичке ревизионе комисије Министарства за капиталне инвестиције за објекте од важности за републику. Секретар је Југословенског друштва за хидрауличка истраживања. Члан је Комисије за грађевинарство и архитектуру Универзитета у Новом Саду. Био је на стручним усавршавањима на Тецхницал Университy оф Будапест и Тецхницал Университy оф Праг, поред српског говори руски и мађарски а служи се енглеским. Осим педагошког и научног рада руководи и учествује на преко 100 пројеката у сарадњи са привредом који су од значаја за републику: одбрана од поплава, регулације река, пловни путеви, заштита од унутрашњих вода, регионални системи за водоснабдевање, Национални парк Фрушка Гора, итд. Нарочито је значајан пројекат који се финансира од стране Румуније, Холандије и Србије "Рецонструцтион Wоркс Неедед он тхе Навигабле Бегеј (фром Темисвар то тхе Тиса)". Активно је учествовао у организовању и руковођењу факултета, од 1990-1996 г. био је продекан за наставу, од 1996-2000 г. продекан за науку и сарадњу са привредом а од 2000-2002 г. декан Грађевинског факултета у Суботици. Ожењен је и има двоје деце, Слободана и Срђану. Живи у Новом Саду.

Редовни професор
01.12.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Редовни професор03.07.2003.30.11.2023.Катедра за хидротехнику и геодезију
НазивУ Установи
Пројекат система за одводњавање у Младенову

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1982

Хидраулички скок у затвореном проводнику

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1998

Критика објеката за евакуацију великих вода у Војводини и предлози за будућа решења

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1993

Критеријум продукцијеОпис
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKolakovic S., Fabian Đ., Santrac P.; STATE OF CHANNEL BEGA 300 YEARS AFTERWARD ITS COMPLETION, Workshop on the Bega Channel, Subotica 19-21 october 2001
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГоцић, М., Трајковић, С., Колаковић, С., Hydrologic Information System Based on Ontologies, BALWOIS 2010, Republic of Macedonia, 2010
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТрајковиц, С., анд Колаковиц, С.,Irrigation development in Serbia under Water Framework Directive, International Conference BALWOIS 2006, Ohrid, Macedonia, 22 – 26.05.2006.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMatija S., Rihard Š., Prodanović D., Stefanović R., Kolaković S.: Redesign of the Existing Combined Sewer System (CSS) of Novi Sad, 9th International Conference on Urban Drainage Modelling Belgrade 4-6 sep. 2012, ISBN 978-86-7518-156-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковиц С., Стојковиц С., Фабиан Ђ.; IRRIGATION WITH POROUS RUBBER PIPES MADE OF RECYCLED TYRES, 2rd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 1998. 633.1(082). стр. 555-558.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниФабиан Ђ., Колаковић С., Стојковиц С.; INFLUENCE OF OUTLET STRUCTURES ON WATER QUALITY IMPROVEMENT IN SHALLOW STORAGES, 2rd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 1998. ,559-561.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKolakovic S., Vujović S.; Waste water treatment, ИАХР , 13-15, новембар 2006., Фрушка Гора, ИСБН 86-7892-010-6. (CD издање)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Kolakovic S., and Trajkovic, S.,The analysis of the pump station operations on the drainage systems in Vojvodina, International Conference BALWOIS 2006 Ohrid, Macedonia, 22 – 26.05.2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKolakovic S., Vujović S.; Surface and groundwaters monitoring, ИАХР , 13-15 новембар 2006., Фрушка Гора, ИСБН 86-7892-010-6. (CD издање).
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковић С., Миковић Д., Малененчић М.; Bassara Dam And Irrigation Project – Irrigation Desing, iNDIS 2006 No 4 International scientific meeting, Novi Sad 2006, 343 – 349.
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ-неки аспекти функционалности система за заштиту спољних и унутрашњих вода на подручју Војводине, (монографија), С. Колаковић, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003., ISBN86-80249-69-6.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPUBLIC OPINION SURVEY AS A FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE-LESKOVAC FIELD IRRIGATION, FACTA UNIVERSITAS, SERIES:ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING, 3 (2), 173-184, 2005, 14, Трајковић, С., Колаковић, С., Ињатовић, М.
(М52) Рад у часопису националног значајаСтипиц М., Продановиц Д., Колаковиц С., Техницке снернице за обезбедјивање противпозарне воде из јавних водоводних система, Цасопис Удрузења за технологију воде и санитарно инзењерство "Вода и санитарна техника", стр. 27-34, бр. 3, YУ ИССН 0350-5049, УДК 628+624+626, Београд 2010.
(М53) Рад у научном часописуКолаковић, С., Трајковић, С., Николић, А., Пакаи, М. и Марковић, М., Акциони планови за одрживу одбрану од поплава, Наука+Пракса 8, 133-141, 2005.
(М53) Рад у научном часописуРезничек К., Колаковић С.; ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ПРИ ОДАБИРУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, Водопривреда, бр. 119-120. Београд 1989., стр. 501-507.
(М53) Рад у научном часописуВујовић, С. Колаковић, С., ПРОБЛЕМАТИКА ОТПАДНИХ ВОДА И ЕВРОПСКЕ ДИРЕКТИВЕ, часопис „Вода и Санитарна техника” година XXXВИИ број 1 за 2007., YU ISSN 0350-5049 UDK 628 624 626, Београд 2007.год
(М53) Рад у научном часописуКолаковић С., Стојковић С.; ПРОБЛЕМАТИКА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИХВАТ ВЕЛИКИХ ВОДА УЗ НАСУТЕ БРАНЕ, Водопривреда бр.183-185, UDK 626, јануар-јун 2000. Београд, стр.166-173.
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић С.; Анализа система за заштиту од спољних вода на подручју Војводине, Савремена грађевинска пракса 2004 (по позиву), ЦОБИСС.СР ИД 194396679, Нови Сад 2004, стр. 169-185.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић, С., Фабиан, Ђ., Будимски, Љ., Габрић, О., Вујовић, С., Оквирне директиве ЕУ о водама - Управљање речним сливовима и водним подручјима, И Међународно стручни скуп ВОДЕ СРБИЈЕ 2010, ИСБН 978-86-7892-288-6, Нови Сад, пп 41-47
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКолаковић С, Габрић О.; БИЛАНС ВОДЕ ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА, Зборник радова са 13. саветовања ЈДХИ, Сокобања окт.2002., стр.11-21.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТанасковић И., Колаковић С., Успостављање прогностичког модела Дунава коришћењем програмског пакета HEC-RAS на деоници Апатин – Богојево, ИАХР , 13-15 новембар 2006., Фрушка Гора, ИСБН 86-7892-010-6. (CD издање).
(У01) Основни уџбеник за наставни предметХИДРОТЕХНИЧКЕ МЕЛИОРАЦИЈЕ – ОДВОДЊАВАЊЕ (допуњено издање са задацима и CD диском са софтвером за прорачун ЕТП) , аутори: Срђан Колаковић и Славиша Трајковић, Едиција “Техничке науке”, Факултет техничких наука – Нови Сад и Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу (заједнички уџбеник на два факултета), ISBN И86-789-002-5, 626.86(075.8) 335 страна.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковић С., Савић Б., Маринковић В., Џодановић Б., Насеље “Житиште” као пример у пројектовању вакуумске канализације у Војводини, Зборник радова са 29. стручно-научног скупа Водовод и канализација ´08, Златибор, 06-09. октобар 2008., стр. 245-252. ИСБН 978-86-80067-21-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковић С., Вујовић С., Шушњар С., Павловић А., Примена СБР (Сеqуенцинг Батцх Реацторс) поступка у процесу пречишћавања употребљених вода, Зборник радова са 29. стручно-научног скупа Водовод и канализација ´08, Златибор, 06-09. октобар 2008., стр. 261-266. ИСБН 978-86-80067-21-6.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKolakovic S., Pavlovic A.; Mapping of hidrometeorological measurement stations in Vojvodina, ИАХР , 13-15 новембар 2006., Фрушка Гора, ИСБН 86-7892-010-6. (CD издање)
(У01) Основни уџбеник за наставни предметО ПРЕЛИВИМА УЗ НАСУТЕ БРАНЕ, (монографија) , Г.Хајдин, С.Колаковић, Л.Ховањ, Ђ.Фабиан, Грађевински факултет - Суботица, 1998., ISBNИ 86-80297-22-4 Научна књига и монографија националног значаја
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКолаковић С., Маринковић В., Џодановић Б., Вакуумски канализациони системи, Зборник радова са 29. стручно-научног скупа Водовод и канализација ´08, Златибор, 06-09. октобар 2008., стр. 239-244. ИСБН 978-86-80067-21-6.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКолаковић С., Ристивојевић А., Вујовић С., Шишњар С., Мониторинг подземних вода у Бачкој у складу са Оквирном Директивом ЕУ о води,ИЕЕП 08, Регионална конференција "Индустријска енергетика и заштита животне средине у земљама Југоисточне Европе, 24-28. Јуни, Златибор, ИСБН 978-86-7877-010-4, Друштво термичара Србије ,Београд, 2008.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTrajkovic, S., Kolakovic, S.: Evoluation of Reference Evapotranspiration Equations under Humid Conditions, Wather Resources Mangement, 2009, vol. 23 br. 14, str. 3057-3067 UDK: doi: 10.1007/s11269-009-9423-4
(М21) Рад у врхунском међународном часописуTrajkovic, S., Kolakovic, S.: Comparison of Simplified Pan-Based Equations for Estimating Reference Evapotranspiration, Journal of Irrigation and Drainage Enginering, American Society of Civil Engineers (ASCE), 136(2), 137-140, 2010., ISSN 0733-9437
(М23) Рад у међународном часописуTrajkovic S., Kolakovic S., Estimating Reference Evapotranspiration Using Limited Weather Data, Journal of Irrigation and Drainage Engineering -ASCE, Vol. 135, Number 4. str. 443-449 ISSN 0733-9437, 2009.
(М23) Рад у међународном часописуTrajkovic S., Kolakovic S., Wind-adjusted Turc equation for estimating reference evapotranspiration at humid European locations, Hidrology Research (formerly Nordic Hidrology), 2009, Vol. 40, No. 1, str. 45- 52, ISSN 0029-1277.
(М23) Рад у међународном часописуStipic M., Prodanovic D., Kolakovic S., Rationalization and reliability improvement of fire fighting systems in big cities, Urban Water, 008, 2009, vol. 6 br. 2, str. 169-181, ISSN 1462-0758.
(М23) Рад у међународном часописуKolakovic S., Stevanovic D., Milićević D., Trajković S., Milenković S., Kolaković S.S., Anđelković Lj.: EFFECTS OF REACTIVE FILTERS BASED ON MODIFIED ZEOLITE IN DAIRY INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT PROCESS, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2013, vol. 19, No. 4, pp. 583-592, DOI:10.2298/CICEQ120629092K
(М23) Рад у међународном часописуKolakovic S., Stevanovic D., Lemic J., Milićević D., Tomic S., Trajković S., Milenković S.: Forming a Filter Medium from Zeolite Modified with Sdbac for Wastewater Treatment Process, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2014, vol. 20, No. 3, pp. 361-369
(М23) Рад у међународном часописуGardic Vojka, Petrovic Jelena, Djurdevac-Ignjatovici Lidija, Kolakovic Srdjan, Vujovic Svetlana R : Impact Assessment of Mine Drainage Water and Municipal Wastewater on the Surface Water Near the City of Bor, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2015, vol. 69 br. 2, str. 165-174
(М23) Рад у међународном часописуVranesevic Milica, Belic Sima, Kolakovic Srdjan, Kadovic Ratko, Bezdan Atila: Estimating Suitability of Localities for Biotechnical Measures on Drainage System Application in Vojvodina, IRRIGATION AND DRAINAGE, 2017, vol. 66, br. 1, str. 129-140
(М23) Рад у међународном часописуVujovic Svetlana, Kolakovic Srdjan, Becelic-Tomin Milena: Evaluation of Heavily Modified Water Bodies in Vojvodina by Using Multivariate Statistical Techniques, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2013, vol. 67, br. 5, str. 823-833
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорХидротехникаУниверзитет у Новом Саду03.07.2003.
Ванредни професорГрађевинско инжењерствоГрађевински факултет01.06.1998.
ДоцентГрађевинско инжењерствоГрађевински факултет01.06.1994.