проф. др Лепосава Грубић-Нешић


Недостаје слика

др Лепосава Грубић-Нешић

Редовни професор


Телефон021/485-2181
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 805

Завршила Филозофски факултет, Група за психологију у Београду. Докторирала на Факултету техничких наука у Новом Саду са темом: "Прилог развоју система спремности за промене у нестабилним условима". На Факултету техничких наука на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент формирала је модул Менаџмент људских ресурса. Објавила низ научних и стручних радова из области проблема запослених у процесима рада.Учествовала је у бројним научним пројектима као и пројектима са привредом на унапређењу процеса рада.    Предаје на основним, мастер и докторским студијама следеће предмете: Менаџмент људских ресурса, Мотивација за рад, Индустријска психологија, Тимски рад и Лидерство.

Редовни професор
08.07.2015.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор08.07.2010.01.06.2015.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент01.10.2007.01.06.2010.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
НазивУ Установи
Социјална интелигенција код спортиста колективног спорта и неспортиста истог узраста

Диплома

Психолошке науке

Филозофски факултет

1981

Фактори мотивације за рад

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет за предузетни менаџмент

2002

Прилог развоју система спремности за промене у нестабилним условима

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2003

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаCabrilo, S.; Grubic-Nesic, L.(2012). „The role of creativity, innovation and invention in knowledge management“, in Buckley, S. and Jakovljevic, M (eds.) Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organisational Applications, Hershey, USA: IGI Global</енг>
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаGrubić-Nešić L., Duđak Lj., Katić (Drezgić) I., Lalić D.: Role of Human Resource Management in Modern Organizations, In H. J. Bullinger &amp; D. Spath (Eds.), Engineering Management – Challenges for the Future, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia)/Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany)/DAAAM International (Vienna, Austria), 2013, str. 197-210, ISBN 978-3-902734-01-3
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиPečujlija M., Ćosić I., Grubić-Nešić L.: Corruption: Engineers are Victims, Perpetrators or Both? DOI 10.1007/s11948-014-9569-1, Science and Engineering Ethics, 2015, ISSN 1353-3452
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZubanov V., Katić (Drezgić) I., Grubić-Nešić L., Berber N.: The Role of Management Teams in Business Success: Evidence from Serbia, Engineering Economics, 2017, Vol. 28, No 1, pp. 68-78, ISSN 1392-2785
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMilisavljević S., Mitrović Veljković S., Grubić-Nešić L., Simunovic G., Kozak D., Antić A.: The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management., Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1037-1042, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMitrović Veljković S., Grubić-Nešić L., Milisavljević S., Melović B., Babinkova Z.: Manager's Assessment of Organizational Culture, E and M Ekonomie a Management, 2014, Vol. 17, No 3, pp. 35-49, ISSN 1212-3609, UDK: dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-3-004
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуArsenijević J., Tot V., Grubić-Nešić L., Andevski M., Arsenijević D.: Correlation of experimenting culture and process of knowledge management in the university environment, African Journal of Business Management, 2009, Vol. 3, No 10, pp. 521-532, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуHristić D., Grubić-Nešić L., Duđak Lj.: The Differences in Approaching Management by Mangers of Different Gender -an Example from Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуKolarić B., Grubić-Nešić L., Radojčić S.: The challenges of the customer services for modern market requests: a case study of Telecom Serbia, , African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 1, pp. 156-167, ISSN 1993-8233, UDK: 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуMitrović Veljković S., Milisavljević S., Ćosić I., Leković B., Grubić-Nešić L., Ivanišević A.: Change in leadership styles in a transitional economy: A serbian case study, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 9, pp. 3563-3569, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуKirin, S., Grubic-Nesic, L., Cosic, I. (2010). Increasing a Large Petrochemical Company Efficiency by Improvement of Decision Making Process, Hemijska Industrija, ISSN 0367-598X, doi: 102298/hemind 100710048k, vol.64 broj 5, str.465-472</енг>
(М23) Рад у међународном часописуRatkovic-Njegovan, B.,Vukadinovic, M.,Grubic-Nesic, L.,Characteristics and Types of Authority: the Attitudes of Young People. A Case Study, Sociologija, 2011, Vol. 43(6), pp.657-673.</енг>
(М23) Рад у међународном часописуKirin S., Sedmak A., Grubic-Nesic L., Cosic I., (2012). Project risk management in complex petrochemical system, Hemijska industrija, 2012, pp. 52-52, ISSN 0354-7531, UDK: doi:10.2298/HEMIND110709052K</енг>
(М23) Рад у међународном часописуGrubić-Nešić L., Matić D., Mitrović S.: The influence of demographic and organizational factors on knowledge sharing among employees in organizations, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1005-1010, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20141216213746
(М23) Рад у међународном часописуMilić B., Grubić-Nešić L., Kuzmanović B., Delić M.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуGrubić-Nešić L., Mitrović S., Melovic B., Milisavljević S.: Differences between the state/public and private sectors in organizations in serbia regarding the functionality of managers' decision making, Journal for East European Management Studies, 2016, Vol. 21, No 1, pp. 82-102, ISSN 0949-6181, UDK: DOI 10.1688/JEEMS-2016
(М23) Рад у међународном часописуKonja V., Grubić-Nešić L., Matić D.: The influence of leader-member communication on organizational commitment in a Central European hospital, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 3, pp. 109-128, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуGrubić-Nešić L., Vranješ S., Ratković Njegovan B., Mitrović S.: Atitudes of the employees about the organizational restructuring: a sample of organizations in Serbia, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 12, pp. 153-160, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуKonja, V., Grubic-Nesic, L., Mitrovic, S., (2012). Leader-member exchange: a short case study from a Serbian company, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No. 11, pp. 146-153, ISSN 1582-2214</енг>
(М23) Рад у међународном часописуGrubic-Nesic, L., Vranjes, S., Ratkovic-Njegovan, B., Mitrovic S.: Atitudes of the employees about the organizational restructuring: a sample of organizations in Serbia, Metalurgia international, 2012, Vol. 17, No 12, ISSN 1582-2214</енг>
(М23) Рад у међународном часописуKolaric, B., Grubic-Nesic, L., Radojcic, S., (2011). The challenges of the customer services for modern market requests: a case study of Telecom Serbia, African journal of business management, ISSN 1993-8233, vol 5(1), pp. 156-167</енг>
(М23) Рад у међународном часописуMilisavljević S., Mitrović S., Grubić-Nešić L., Simunovic G., Kozak D., Antić A.: The level of correlation between cultural values and system of customer relationship management., Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1037-1042, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуMitrovic,S.,Milisavljevic,S.,Cosic,I.,Lekovic,B.,Grubic-Nesic,L.,Ivanisevic,A., Changes in leadership styles in a transitional economy: A Serbian case study, African Journal of Business Management, Vol. 5(9), pp. 3563-3569, 2011. ISSN 1993-8233</енг>
(М23) Рад у међународном часописуHristić D., Grubić-Nešić L., Duđak Lj.: The Differences in Approaching Management by Mangers of Different Gender -an Example from Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 26, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуGrubic-Nesic, L., Konja, V., & Lalic, D. (2013). Leadership in Learning Organizations. Metalurgia international, 18(2), pp. 241-245.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниГрубић-Нешић Л.(2013). Људски капитал у савременим организацијама,Зборник радова, Научна конференција "Доба знања", Фам, Сремски Карловци (уводно предавање).
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Mitrović S., Milisavljević S.: Personal prerequisities of entrpreneurial engagement, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMilisavljević S., Grubić-Nešić L.: QMS contribution to entrepreneurship positioning, 2. Preduzetnička konferencija "Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, 18 Maj, 2012, ISBN 978-86-80133-56-0
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниGrubic-Nesic, L., Mitrovic, S., Milisavljevic, S. (2012). Personal prerequisities of entrpreneurial engagement. International entrepreneurship conference „Recruitment in the light of entrepreneurship“, organized by Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro.
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMilisavljevic, S., Grubic-Nesic, L. (2012).QMS CONTRIBUTION TO ENTERPRENEURSHIP POSITIONING. International entrepreneurship conference „Recruitment in the light of entrepreneurship“, organized by Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejanović R., Sedlak O., Ćirić Z., Grubić-Nešić L., Mitrović Veljković S., Eremić Đođić J.: Marketing Decision Making by Applying the Expert System, 2. Entrerprise Research Innovation Conference - ENTRENOVA, Rovinj: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji IRENET, 8-9 Septembar, 2016, pp. 280-286, ISBN 1849-7950
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Пејановић Р., Седлак О., Крањац М., Вермезовић Т.: Трећа мисија Универзитета (Истраживања на Универзитету у Новом Саду), 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Универзитет у Новом Саду, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 218-224
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Mitrović Veljković S., Duđak Lj.: Soft skills as the basis for the development of professional competencies, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 364-368, ISBN 978-86-6022-098-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Grubić-Nešić L.: Transition, institutions and neoinstitucionalism, 6. Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 24 Decembar, 2015, pp. 107-122, ISBN 978-86-7892-765-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Matić D., Milić B.: Uticaj stila liderstva na kreativnost i inovativnost zaposlenih, Proceedings of the 4th International Scientific and Expert Conference - KOR 2015, 7-8 October 2015, Novi Sad, Serbia, In press., 4. Konkurentnost i održivi razvoj– KOR 2015, Novi Sad, 7-8 Oktobar, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Mitrović Veljković S., Ivankovic V.: Role of human capital in engineering, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 24-25 Septembar, 2015, pp. 226-230, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГrubić-Nešić L., Lalić D., Grubić-Nešić L., Katić (Drezgić) I.: Psychological Characteristics of Leaders, 14. International Symposium SymOrg, Zlatibor: Fakultet Organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 6-10 Jun, 2014, pp. 181-185, ISBN 978-86-7680-295-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Veljković S., Grubić-Nešić L.: Changes in the management system as a basis for corporate restructuring , 3. International Conference "Employment, Education and Entrepreneurship", Beograd: Faculty of business Economics and Entrepreneurship, 15-18 Oktobar, 2014, pp. 13-24, ISBN 978-86-6069-105-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBalenović I., Grubić-Nešić L.: Effective communication in social entrepreneurship, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Novi Sad, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 309-313, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Ratković Njegovan B., Balenović I.: Social entrepreneurship as an element of economic development, International conference on Entrepreneurship and Innovation, 4. International conference on Entrepreneurship and Innovations as precondition for economic development, Podgorica: Faculty of Economics, 17 Jun, 2014, pp. 231-236, ISBN 978-86-80133-71-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejanović R., Grubić-Nešić L., Kosić V., Nikić V.: Development of entrepreneurial potentials of rural settlements, International conference on Entrepreneurship and Innovation, 4. International conference on Entrepreneurship and Innovations as precondition for economic development, Podgorica: Faculty of Economics, 17 Jun, 2014, pp. 237-243, ISBN 978-86-80133-71-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Ratković Njegovan B., Čabrilo S.: Creativity as a basis for innovation in entrepreneurship, 3. III Međunarodna preduzetnička konferencija "Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetništva", Podgorica: Ekonomski fakultet Podgorica, Crna Gora, 20 Septembar, 2013, pp. 236-239, ISBN 978-86-80133-69-0, UDK: COBISS.CG-ID 24004624
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrpovski Ž., Grubić-Nešić L., Duđak Lj., Jakovljević N.: Stavovi studenata o ulozi digitalnih tehnologija u nastavnom procesu , 1. Mostovi medijskog obrazovanja = The Bridges of Media Education, Novi Sad: Filozovski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 4-5 Oktobar, 2013, pp. 229-240, ISBN 978-86-6065-203-6, UDK: 37.018.4:004.738.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilić B., Duđak Lj., Grubić-Nešić L.: The Relationship Between Leadership and Learning Organisation: A Review of the Literature and Research Proposal, 2. International Conference on Business &amp; Economic Development (ICBED), Las Vegas, 23-24 Jul, 2012, pp. 168-173
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Grubić-Nešić L.: Population Crisis as a Limiting Factor of Society Development, 1. International Scientific Conference Population: Development/Crisis, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 8 Decembar, 2012, pp. 201-217, ISBN 978-86-7892-400-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuđak Lj., Grubić-Nešić L., Andevski M.: Characteristics of Organizational Culture Necessary for Development and Training of Employees, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 552-556, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilić B., Grubić-Nešić L., Zubanov V., Marjanović U.: Organizational Culture and Conflict Management Style: A Study of a Public Transportation Company, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, 14-16 Septembar, 2011, pp. 547-551, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Ratković Njegovan B.: Social entepreneurship as an element of economic development., 1. Montenegrin International Conference for Entrepreneurial Development, Podgorica: Faculty of Economics, 17-18 Septembar, 2015, pp. 231-236, ISBN 978-86-80133-69-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUzelac, Z., Grubic-Nesic, L., Hristic, D., (2007.) “А contribution to research about the characteristics of women managers and a new style of leadership“, IC Congress INHOLLAND, CD Proceedings, University of profesional education,The Netherlands.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubic-Nеsic L., Andevski M., Cabrilo, S. (2011), “Changes in Managing Style of Educational Institutions”, XV International Scientific Conference on Industrial Systems (IS'11), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, Novi Sad, pp. 517-520.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCabrilo, S.; Grubic-Nesic, L. „IC-based innovation gap assessment: A support tool for the Creation of Effective Innovation Strategies in the Knowledge Era“, 4th European Conference on Intellectual Capital, Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, 23-24 April 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKovačević D., Grubić-Nešić L., Antić A., Mitrović S., Nikolić (Pavlović) J.: DECCE - Development of Engineer's Competencies by Changes in Education, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 115-119
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDuđak Lj., Grubić-Nešić L., Andevski M.: Characteristics of Organizational Culture Necessary for Development and Training of Employees, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 14-16 Septembar, 2011, pp. 552-556, ISBN 978-86-7892-341-8.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić,L.,Savić,T.,Tot, V.,(2008.),“Human resources recruitment and selection in the function of inteligent business“, Zbornik radova IIS, UDK233967367, ISSN 978-86-7892-135-3, Novi Sad, (стр.529-536)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilic B., Grubic-Nesic L., Zubanov V., Marjanovic U.: Organizational Culture and Conflict Management Style: A Study of a Public Transportation Company, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences, 14-16 September, 2011, pp. 547-551, ISBN 978-86-7892-341-8</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrpovski Ž., Grubić-Nešić L., Duđak Lj., Jakovljević N.: Stavovi studenata o ulozi digitalnih tehnologija u nastavnom procesu , 1. Conference The bridges of Media education, Mostovi medijskog obrazovanja, Novi Sad: Filozovski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 4-5 Oktobar, 2013, pp. 229-240, ISBN 978-86-6065-203-6, UDK: 37.018.4:004.738.5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović S., Milisavljević S., Melović B., Grubić-Nešić L.: Strategic management in the function of overcoming economical crizes, 17. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 20 April, 2012, ISBN 978-86-7233-305-3, UDK: 250924295
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Čabrilo S., Vranješ S.: Human Capital: Change Capital: Fear, 10. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Na putu ka dobu znanja", Sremski Karlovci: Fakultet za menadžment, 28-29 Septembar, 2012, pp. 197-203, ISBN 978-86-85067-42-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Grubić-Nešić L.: Population Crisis as a Limiting Factor of Society Development, 2. Socijalni identitet u uslovima krize: problemi i rešenja, Novi Sad, 26 Maj, 2012, pp. 201-217, ISBN 978-86-7892-400-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČabrilo, S. Grubić-Nešić, L., Mitrović, S., (2013), Study on Human Capital Gaps for Effective Innovation Strategies in the Knowledge Era, Proceedings of the 8th International Forum on Knowledge Assets Dynamics (IFKAD) – Smart Growth: Organizations, Cities and Communities, 12-14Jun 2013, Zagreb. 868-882
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKonja, V., Uzelac, O., Grubic-Nesic, L., Lalic, D., Grujic, A. (2013). Legal frameworks of leaders and associates successful functioning, Proceedings of the 2nd International scientific-professional conference "PAR International Leadership Conference: Leadership for life (PILC 2013)", March 11-13, Business School PAR Rijeka, Opatija, Croatia, pp. 153-164.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić, L.,(2005.) “Motivation for change“,Zbornik radova IIS, N0 13, UDK 20267399, ISBN86-7780-008-5, Herceg Novi, (str.721-725)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČabrilo S., Grubić-Nešić L., Pandurov V., Milić B.: The impact of organizational changes in public sector on regional development of Vojvodina: Tolerance of employees to changes, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Proceedings of 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, UNESCO Chair in Entrepreneurship Studies, CISCO Entrepreneur Institute- Training Centre Serbia, 27-29 Maj, 2010, pp. 75-81, ISBN 978-86-7892-250-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Чабрило С., Дуђак Љ.: Истраживање ставова према променама, 9. 9. Међународна научно-стручна конференција "На путу ка добу знања" Сремски Карловци, Сремски Карловци: Факултет за менаџмент, 23-24 Септембар, 2011, пп. 105-109, ИСБН 978-86-85067-31-0, УДК: 316.4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Andevski M., Čabrilo S.: Changes in Management Style of Educational Institutions, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 517-520, ISBN 978-86-7892-341-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниČabrilo S., Grubić-Nešić L.: From Challanges to Opportunities: How to Use Digital Technologies in Transformation of Serbia into Innovation Driven Economy and Knowledge Based Society, 1. The Bridges of Media Education 2011/Mostovi medijskog obrazovanja 2011, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 15-17 Jul, 2011, pp. 29-45, ISBN 978-86-6065-098-9, UDK: 004.7:330.341 (4-672 EU)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejanović R., Sedlak O., Ćirić Z., Grubić-Nešić L., Mitrović S., Eremić Đođić J.: Marketing Decision Making by Applying the Expert System, 2. Entrerprise Research Innovation Conference - ENTRENOVA, Rovinj: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji IRENET, 8-9 Septembar, 2016, pp. 280-286, ISBN 1849-7950
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКрањац М., Грубић-Нешић Л., Пејановић Р., Седлак О., Вермезовић Т.: ТРЕЋА МИСИЈА УНИВЕРЗИТЕТА (Истраживања на Универзитету у Новом Саду), 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: ФТН Нови Сад, 16-19 Фебруар, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPejanović R., Grubić-Nešić L., Birovljev J., Sedlak O.: Three Missions of Universities and the University- Industry-State Government Triade, 8. International Conference of Education, Research and Innovation, Seville: Published by IATED Academy www.iated.org, 16-18 Novembar, 2015, pp. 6011-6018, ISBN 978-84-608-2657-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Mitrović S., Ivankovic V.: Role of human capital in engineering, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, 24-25 Septembar, 2015, pp. 226-230, ISBN 978-86-7083-864-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGrubić-Nešić L., Duđak Lj.: Metodološke preporuke za primenu digitalnih medija u cilju poboljšanja nastavnog procesa, 1. Mostovi medijskog obrazovanja = The Bridges of Media Education, Novi Sad: Filozofski fakultet, 22 Maj, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRatković Njegovan B., Grubić-Nešić L.: Transition, institutions and neoinstitucionalism, 1. Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 27 Jun, 2015, pp. 107-122, UDK: . ISBN: 978-86-7892-765-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić (Drezgić) I., Grubić-Nešić L.: INFLUENCE OF PERSONAL FACTORS ON CAREER DEVELOPMENT OF EMPLOYEES, 14. Međunarodni simpozijum organizacionih nauka - SymOrg, Zlatibor: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, 6-10 Jun, 2014, pp. 191-198, ISBN 978-86-7680-295-1
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуČabrilo S., Andevski M., Grubić-Nešić L.: From Challenges to Opportunities: How to use digital technologies in transformation of Serbia into innovation driven economy and knowledge based society”, Mostovi medijskog obrazovanja 2011 (The Bridges of Media Education 2011), Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet 16-17 jul, Novi Sad., UDK: 316.774:81?42(048.3), 659.3:81?42(048.3)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаМитровић Вељковић С., Грубић-Нешић Л., Стефановић Д., Суботић М.: Процена компетенција значајних за запошљавање младих, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду/Научно друштво економиста Србије, 2016, стр. 19-26, ИСБН 978-86-82923-14-5
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаГрубић-Нешић Л., Дуђак Љ.: Људски ресурси и развој индустријског инжењерства, Београд, Економски институт, 2011, стр. 153-166, ИСБН 978-86-7329-086-7
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаХаџић,О.,Грубић-Нешић,Л.,Недељковић,М., (2007), “Истраживање корелација димензија личности запослених и њиховог задовољства послом у условима транзиције“, Психологија и друштво, ЦОБИСС.СР-ИД 225372423, Нови Сад, (стр.245-274),
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаГрубић-Нешић Л., Дуђак Љ.: Људски ресурси и развој индустријског инжењерства, Београд, Економски институт, 2011, ИСБН 78-86-7329-086-7,стр. 153-166
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрубић-Нешић,Л., (2004.) приказ књиге Бојановић,Р., “Ауторитарни поглед на свет“, »Психологија“, Вол.37, Бр.4, ИССН 0048-5705, Београд, (стр.571-573)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрубић-Нешић, Л., Чабрило, С., (2010.) “Баријере за успешно управљање променама у јавном сектору Војводине“, Политичка ревија бр. 1/2010, УДК: 005+342342.97 (497.113), Београд, (стр. 331-344),
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKolarić B., Grubić-Nešić L., Petrović R., Radojičić S.: Employee Perceptions of the Efficient Application of the Intranet in an E-Business:An Empirical Study in Serbia, International Journal of Management, 2012, Vol. 29, pp. 504-519, ISSN 0813-0183
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаГрубић-Нешић Л., Чабрило С.: Баријере за успешно управљање променама у јавном сектору Војводине, Политичка ревија, 2010, Вол. 23, Но 1, пп. 331-345, ИССН 1451-4281
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Ризик угрожавања језгра компетентности у условима сталних промена, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2007, Вол. 12, Но 3-4, пп. 124-126, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Управљање ризицима у енергетском сектору балансира ризик државе, Стратегијски менаџмент, 2007, Вол. 12, Но 1-2, пп. 121-127, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Примена система за подршку одлучивању у управљању људским ресурсима, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2006, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Истраживање индивидуалних потенцијала за доношење одлука, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2006, Вол. 2, Но 2, пп. 62-65, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Аспекти мерења људског капитала, Стратегијски менаџмент, 2006, Вол. 11, Но 3, пп. 31-32, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Промене у домену вредности и мотива запослених као основа за промене у окружењу”, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2003, Вол. 7, Но 1-2, пп. 83-87, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Појам и значај избалансиране листе мерила у стратегијском менаџменту, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2005, Вол. 1, Но 1, пп. 13-15, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Хумани аспекти стратегијске контроле, Стратегијски менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2005, Вол. 9, Но 4, пп. 13-16, ИССН 0354-8414
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић, Л., Врањеш,С., (2005.) “Појам и значај избалансиране листе мерила у стратегијском менаџменту“, Стратегијски менаџмент, YУ ИССН 0354-8414, 3/2005 Палић, (стр.13-15)
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.(2006.) “Аспекти мерења људског капитала“, Стратегијски менаџмент, YУ ИССН 0354-8414, Вол.11,број 3, Суботица, (стр.31-32)
(М52) Рад у часопису националног значајаЋосић, И., Грубић-Нешић, Л., Кирин,С., (2006.) “Истраживање индивидуалних потенцијала за доношење одлука у организацији“, Стратегијски менаџмент, YУ ИССН 0354-8414, год.11, БРОЈ1-22006, Суботица , (стр. 62- 65)
(М52) Рад у часопису националног значајаКирин,Ж., Грубић-Нешић, Л., Кирин,С. (2007.) ,“Управљање ризицима у енергетском сектору балансира ризик државе“, Стратегијски менаџмент, Вол 12, број 1-2, ИССН 0354-8414, Палић,(стр.121-127)
(М52) Рад у часопису националног значајаМеловић Б., Грубић-Нешић Л., Митровић С., Гасхи М.: Предуслови развоја модерног предузетничког друштва, часопис ПРЕДУЗЕТНИК, 2011, ИССН 1800-8429, Подгорица
(М52) Рад у часопису националног значајаВрањеш, С.,Грубић-Нешић,Л.,(2007.) “Ризик угрожавања језгра компетентности у условима сталних промена“, Стратегијски менаџмент,ИССН 0354-8414, Вол.12,Н0 3-4, Палић, (стр.124-126)
(М52) Рад у часопису националног значајаГрубић-Нешић Л.: Промене у домену вредности и мотива запослених као основа за промене у окружењу”, Стратегијски менаџмент, 2003, Вол. 7, Но 1-2, пп. 83-87, ИССН 0354-8414
(М53) Рад у научном часописуČabrilo S., Grubić-Nešić L., Mitrović Veljković S.: Study on human capital gaps for effective innovation strategies in the knowledge era, Journal of Intellectual Capital, 2014, Vol. 15, No 3, pp. 411-429, ISSN 1469-1930
(М53) Рад у научном часописуMelović B., Grubić-Nešić L., Ratković Njegovan B., Jocović M.: Ethical issues as a potential factor of brand’s (un)success, Construction of Unique Buildings and Structures, 2014, Vol. 12, No 27, pp. 32-39, ISSN 2304-6295
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л.: Људски капитал у новој организацији, 1. Саветовање "На путу ка добу знања", Нови Сад: Факултет за менаџмент, 2005, пп. 364-369
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Митровић Вељковић С., Меловић Б., Николић Д.: Самопроцена компетенција заснованих на новим технологијама, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 285-291, ИСБН 978 -86-7892-795 -9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDuđak Lj., Grubić-Nešić L., Jokanović B.: Strategic role of human resources development in the context of technological changes, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Novi Sad, 21 Jun, 2016, pp. 146-153, ISBN 978-86-7892-829-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСуботић М., Митровић С., Грубић-Нешић Л., Стефановић Д.: Улога универзитета у развоју предузетништва, 23. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 22-24 Фебруар, 2017, пп. 348-351, ИСБН 978-86-7892-904-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л., Митровић С., Меловић Б., Николић Д.: Самопроцена компетенција заснованих на новим технологијама, 22. Трендови развоја ТРЕНД, Златибор: Факултет техничких наука, 16-19 Фебруар, 2016, пп. 285-291, ИСБН 978 -86-7892-795 -9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМитровић С., Грубић-Нешић Л.: Промене у образовним програмима као предуслов развоја, 21. ТРЕНД - Трендови развоја, Златибор: Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, 23-26 Фебруар, 2015, пп. 103-107, ИСБН 978-86-7892-680-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМитровић,С.,Грубић-Нешић,Л.,Стефановић,Д.,Бороцки,Ј.,Стратегија управљања менаџера као одговор на кризу, 1. Национална конференција са међународним учешћем Социјални идентитет у условима кризе-проблеми и решења, Нови Сад, 2011, стр. 107-117. ИСБН 978-86-7892-358-6.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини Грубић-Нешић,Л.,Митровић,С.,Морача,С.,Алексић,Љ., Криза професионалног идентитета, 1. Национална конференција са међународним учешћем Социјални идентитет у условима кризе-проблеми и решења, Нови Сад, 2011, стр. 173-179. ИСБН 978-86-7892-358-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић-Нешић Л.,Врањеш,С.,(2005.) “Људски капитал у новој организацији“, ИИИ на путу ка добу знања, Зборник радова. Факултет за менаџмент, Нови Сад, (стр.364-369)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГрубић- Нешић Л., Чабрило, С., Дуђак, Љ. (2011), „Истраживање ставова према променама”, 9. Међународна научно-стручна конференција „На путу ка добу знања”, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 23-24.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГрубић-Нешић Л.: Знати бити лидер, АБ принт, Нови Сад, 2008.
(У01) Основни уџбеник за наставни предметГрубић-Нешић Л.: Развој људских ресурса, ФТН издаваство,Нови Сад, 2014.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЉудски ресурси и комуникацијеУниверзитет у Новом Саду08.07.2015.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду08.07.2010.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2007.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет за предузетни менаџмент24.03.2004.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет за предузетни менаџмент14.05.2002.
АсистентИнжењерски менаџментФакултет за предузетни менаџмент31.10.1999.