проф. др Дуња Соколовић


Недостаје слика

др Дуња Соколовић

Редовни професор


Телефон021/485-2265
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 008

Дуња Соколовић је редовни професор на Факултету Техничких наука, Универзитета у Новом Саду на Департману за енергетику и процесну технику. Током основних студија провела је шест месеци на „Университy оф Натурал Ресоурцес анд Лифе Сциенцес- БОКУ“ где је реализовала део свог дипломског рада. Као истраживач на међународним пројектима провела је две године (2008-2009) на Институту за Хемијско инжењерство, Техничког универзитета у Бечу (Институте оф Цхемицал Енгинееринг, ТУ WИЕН), где је реализовала већи део своје докторске тезе. Предаје и бави се научноистраживачким радом у области процесне технике, хемијског инжењерства, заштите животне средине и одрживог развоја. Учествовала је на више међународних и домаћих пројеката из ових области. Аутор и коаутор је више научних радова и саопшења међународног и националног значаја.

хттпс://www.ресеарцхгате.нет/профиле/Дуња_Соколовиц

хттпс://публонс.цом/ресеарцхер/1218053/дуња-с-соколовиц/

Редовни професор
15.10.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор15.10.2017.14.10.2022.Катедра за процесну технику
Доцент15.10.2012.Катедра за процесну технику
НазивУ Установи
Оптимизација производње ензима Laccase из Chaetomim sp.INBI 2-26(+)

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

2007

ИСТРАЖИВАЊЕ ФЕНОМЕНА АЕРОСОЛА ФОРМИРАНОГ ОД ЕМУЛЗИЈА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ УЉА У ВОДИ

Докторат

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиSokolović D., Hoeflinger W., Šećerov Sokolović R., Sokolović S., Sakulski D.: Experimental study of mist generated from metalworking fluids emulsions, Journal of Aerosol Science, 2013, Vol. 61, pp. 70-80, ISSN 0021-8502
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиŠećerov Sokolović R., Govedarica D., Sokolović D.: Separation of oil-in-water emulsion using two coalescers of different geometry, Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol. 175, No. 1-3, pp. 1001-1006, ISSN: 0304-3894.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSokolović D., Laminger T., Mautschitz G., Hoeflinger W.: Novel coalescer with bed of waste polymer fibers for liquid aerosol separation, Separation and Purification Technology, 2020, ISSN 1383-5866, UDK: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.118187
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠećerov Sokolović R., Govedarica D., Sokolović D.: Selection of Filter Media for Steady-State Bed Coalescers, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014,ISSN 0888-5885, http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ie404013e
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGovedarica D., Šećerov Sokolović R., Sokolović D., Sokolović S.: A Novel Approach for the Estimation of the Efficiency of Steady-State Fiber Bed Coalescence, Separation and Purification Technology, 2013, Vol. 104, pp. 268-275, ISSN 1383-5866, UDK: http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2012.11.034
(М21) Рад у врхунском међународном часописуGovedarica D., Šećerov Sokolović R., Sokolović D., Sokolović S.: Evaluation of the Separation of Liquid-Liquid Dispersions by Flow through Fiber Beds, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, Vol.51, No49,pp.1685-1691, ISSN: 0888-5885.
(М23) Рад у међународном часописуSokolović D., Höflinger W., Zavargo Z., Šećerov Sokolović R.: Uticaj ventilacije komore mašine alatke na osobine SHP aerosola, Hemijska industrija, 2012, Vol. 66, No. 1, pp. 67-77, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуSokolović D., Šećerov Sokolović R., Sokolović S.: Proučavanje reoloških osobina nestabilnih emulzija mineralnog porekla, Hemijska industrija, 2013, Vol. 67, No 2, pp. 293-301, ISSN 0354-7531, UDK: 665.6:665.614:66:544
(М23) Рад у међународном часописуSokolović D., Hadnađev-Kostić M., Kiralj A., Šećerov-Sokolović R.: Prediction of oily water separation efficiency by fiber beds using a new filter media property, 2018, Hemijska industrija, https://doi.org/10.2298/HEMIND180327017S, ISSN 0354-7531
(М23) Рад у међународном часописуSokolović D., Šećerov Sokolović R., Govedarica D.: Influence of fluid properties and solid surface energy on efficiency of bed coalescence, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2018, Vol. 24, No 3, pp. 221-230, ISSN 1451-9372, UDK: 544.7:66.08:62
(М23) Рад у међународном часописуSokolović S., Kiralj A., Sokolović D., Jokić A.: Application of waste polypropylene bags as filter media in coalescers for oily water treatment, Hemijska industrija, 2019, Vol. 73, No 3, pp. 147-154, ISSN 2217-7426, UDK: 66.067:620.284+628.16:628.312
(М23) Рад у међународном часописуSokolović S., Zavargo Z., Sokolović D.: SUSTAINABLE DEVELOPMENT, CLEAN TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE FROM INDUSTRY, Thermal Science, 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp. S131-S139, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica D., Šećerov Sokolović R., Govedarica (Borota) O., Sokolović D., Sinadinović-Fišer S.: Separation of oil-in-water emulsions by flow through fiber beds: A response surface approach, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2016, Vol. 22, No 3, pp. 309-318, ISSN 1451-9372, UDK: DOI:10.2298/CICEQ150604045G
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica D., Šećerov Sokolović R., Kiralj A., Govedarica (Borota) O., Sokolović D., Hadnađev-Kostić M.: Separation of mineral oil droplets using polypropylene fibre bed coalescence, Hemijska industrija, 2015, Vol. 69, No 4, pp. 339-345, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуŠećerov Sokolović R., Sokolović D., Govedarica D.: Liquid-liquid separation using steady-state bed coalescer, Hemijska industrija, 2015, ISSN 0367-598X, UDK: 0.2298/HEMIND150309041S
(М23) Рад у међународном часописуKiralj A., Vulić (rođ. Gelei) T., Sokolović D., Šećerov Sokolović R., Dugić P., Dugić P.: Separation of oil drops from water using stainless steel fiber bed, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2017, Vol. 23, No 2, pp. 269-277, ISSN 1451-9372, UDK: 544.7:66.06:628.3
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSokolović D., Kiralj A., Hadnađev-Kostić M., Laminger T., Sokolović S.: Uticaj viskoznosti dispergovane faze na koalescentnu filtraciju, Zaštita materijala, 2017, Vol. 58, No 3, pp. 293-296, ISSN 0351-9465, UDK: 66.063.37.062.2
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSokolović D., Vulić (rođ. Gelei) T., Kiralj A., Hadnađev-Kostić M., Sokolović S.: Separation Efficiency of Two Waste Polymer Fibers for Oily Water Treatment, Acta Periodica Technologica, 2016, No 47, pp. 167-174, ISSN 1450-7188, UDK: 54:66:664:615
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSokolović D., Hoeflinger W., Šećerov Sokolović R., Sokolović S.: Proučavanje SHP aerosola, Zaštita materijala, 2013, No 4, pp. 389-395, ISSN 0351-9465
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLaminger T., Gerd M., Sokolović D., Wilhelm H.: Influence of the test emulsion on filtration efficiency and pressure drop of mist separators for cooling lubricants, Zaštita materijala, 2017, Vol. 58, No 4, pp. 425-431, ISSN 0351-9465, UDK: 685.763.067.4
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомŠećerov Sokolović R., Govedarica D., Sokolović D., Sokolović S.: Separacija dispergovanog ulja primenom koalescera sa vlaknastim slojem, Zaštita materijala, 2014, No 3, pp. 259-263, ISSN 0351-9465, UDK: UDC:620.168.3:621.899
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSokolović D., Govedarica D.: Sustainable waste management and petroleum sludge, 1. ISWA Beacon Conference, Novi Sad: Internacional Solid Waste Association-ISWA, 10-11 Decembar, 2009, pp. 176-183
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠećerov Sokolović R., Sokolović S., Sokolović D.: Waste polymer fibrous as filter media for oily water separation, 11. World Filtration Congress, Graz: 11th World Filtration Congress - Session PL03 - Solid-Liquid Separation III, 17-20 April, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŠećerov Sokolović R., Govedarica D., Sokolović D., Sokolović S.: Separation of dispersed oil using fiber bed coalescer, 3. Engineering, Ecology and materials in the processing industry, Jahorina, 4-6 Mart, 2013, ISBN ISBN 978 - 99955 - 8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSokolović D., Šećerov Sokolović R., Sokolović S.: Investigation of MWF Aerosols, 3. Engineering, Ecology and materials in the processing industry, Jahorina, 4-6 Mart, 2013, ISBN ISBN 978 - 99955 - 8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSokolović D., Kiralj A., Hadnađev-Kostić M.: Sustainable Treatment of Oily Wastewater Applying Two Different Waste Polymer Materials as Filter Media, 5. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Zlatibor, 24-27 Jun, 2015, pp. 46-52, ISBN ISBN 978-86-7877-025
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSokolović D., Šećerov Sokolović R., Govedarica D.: INFLUENCE OF INLET OIL CONCENTRATION ON OILY WATER SEPARATION BY STEADY-STATE BED COALESCERS TWO DIFFERENT GEOMETRY, 1. International Congress of Chemical Engineering of the ANQUE, Seville, 24-27 Jun, 2012, ISBN ISBN: 988-84-695-353, UDK: T132-T133
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSokolović D., Šećerov Sokolović R.: NEW TECHNOLOGY FOR HIGH ORGANIC LOAD WASTEWATER TREATMENT, 1. International Congress of Chemical Engineering of the ANQUE, Seville, 24-27 Jun, 2012, ISBN ISBN: 978-84-695-353, UDK: str.T742-T743
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŠećerov Sokolović R., Sokolović D., Govedarica D., Sokolović S., Marinković-Nedučin R.: OILY WATER TREATMENT USING A STEADY-STATE FIBER-BED COALESCER, 22. Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 5-9 Septembar, 2012, ISBN ISBN 978-9989-760-11
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуGovedarica D., Šećerov Sokolović R., Sokolović S., Sokolović D.: Separation of oily water by fiber bed coalescer, 11. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), Szeged: Scinetific Secretary of the Regional Comittee of the Hungarian Academy of Sciencies at Szeged, 13-15 Oktobar, 2010, pp. 154-154, ISBN 978-963-508-600-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSokolović D., Govedarica D.: Behavior of MWF aerosol, 11. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), Szeged: Scinetific Secretary of the Regional Comittee of the Hungarian Academy of Sciencies at Szeged, 13-15 Oktobar, 2010, pp. 214-214, ISBN 978-963-508-600-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKiralj A., Sokolović D., Sokolović S., Hadnađev-Kostić M.: Investigation of stainless steel as filter media for oil droplets separation from water, 3. International Congress “Food Technology, Quality and Safety” and XVII International Symposium “Feed Technology”, Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 25-27 Oktobar, 2016, pp. 228-228, ISBN 978-86-7994-049-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуСоколовић Д., Ламингер Т., Маусцхитз Г., Хоефлингер W.: Апплицатион оф Цоалесцент филтратион фор треатмент оф лиqуид аеросол , 34. Међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ, Нови Сад: Смеитс, 3-4 Јуне, 2021
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуМингуиллон М., Превот А., Риффаулт В., Фавез ., Гилардони С., Моцник Г., Платт С., Греен Д., Овадневаите Ј., Каспер-Гиеб А., Аластуеy А., Мармуреану Л., Ерикссон А., Соколовић Д.: Соурце Аппортионмент оф Царбонацеоус Аеросолс Басед он Хигх-Тиме Ресолутион Инструментатион, 1. Еуропеан Аеросол Цонференце 2019, ЕАЦ2019, Гöтеборг: ЕАЦ2019 , 25-30 Аугуст, 2019
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Говедарица Д., Соколовић Д.: Сепарација емулзија коалесценцијом у слоју влакана , Нови Сад, Факултет техничких наука, 2014, ИСБН 978-86-7892-655-6, УДК: 541.18.041
(М53) Рад у научном часописуГоведарица Д., Соколовић Д.: Третман зауљених отпадних вода кроз слој отпадних полимера, Рециклажа и одрживи развој, 2009, Vol. 2, No 1, pp. 53-59, ISSN 1820-7480
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГоведарица Д., Соколовић Д.: Селекција деемулгатора за дехидрацију високопарафинске сирове нафте, 48. Саветовање Српског хемијског друштва, Нови Сад: Српско хемијско друштво, 17-18 Април, 2010, pp. 68-71, ISBN 978-86-7132-041-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСоколовић Д., Говедарица Д.: Примена СХП средстава и одрживи развој, 48. Саветовање Српског хемијског друштва, Нови Сад: Српско хемијско друштво, 17-18 Април, 2010, пп. 100-103, ISBN 978-86-7132-041-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГоведарица Д., Соколовић Д.: Одрживи развој и рафинеријска прерада нафте – прилог анализи управљања рафинеријским отпадом, 4. Симпозијум рециклажне технологије и одрживи развој, Кладово: Технички факултет у Бору, 3-6 Новембар, 2009, стр. 261-267, ISBN 978-86-80987-73-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниГоведарица Д., Соколовић Д.: Третман зауљлених отпадних вода кроз слој отпадних полимера, 4. Симпозијум рециклажне технологије и одрживи развој, Кладово: Технички факултет у Бору, 3-6 Новембар, 2009, стр. 338-343, ISBN 978-86-80987-73-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСоколовић Д., Говедарица Д.: Аеросоли из металопрерађивачке индустрије, 4. Симпозијум рециклажне технологије и одрживи развој, Кладово: Технички факултет у Бору, 3-6 Новембар, 2009, стр. 505-510, ISBN 978-86-80987-73-6
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуHadnađev-Kostić M., Vulić (rođ. Gelei) T., Sokolović D., Kiralj A.: Adsorption studies of the removal of methyl orange from aqueous solution using layered double hydroxides, 12. Novel Technologies and Economic Development, Leskovac: Faculty of Technology, Leskovac, 20-21 Oktobar, 2017, pp. 141-141, ISBN 978-86-89429-22-0
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуKiralj A., Sokolović S., Sokolović D., Jokić A.: Two form of waste polypropylene fiber as filter media for oliy water treatment, 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad: Srpsko hemijsko društvo, Beograd, 8-9 Jun, 2018, pp. 28-28, ISBN 978-86-7132-069-6
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаСоколовић Д.: Истраживање феномена аеросола формираног од емулзија минералних и других уља у води, Нови Сад, ауторски репринт, 2012, УДК: 541.182.2/.3:66.063.61:665.7
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроцесне технологијеУниверзитет у Новом Саду15.10.2022.
Ванредни професорПроцесне технологијеУниверзитет у Новом Саду15.10.2017.
ДоцентПроцесна техникаУниверзитет у Новом Саду15.10.2012.