Виши научни сарадник др Жарко Јанда


Недостаје слика

др Жарко Јанда

Виши научни сарадник


Телефон
E-mail
Академско звањеВиши научни сарадник

1. БИОГРАФИЈА ДР ЖАРКА С. ЈАНДЕ

Др Жарко С. Јанда је рођен 1960. године у Чачку, Република Србија. Основну школу и гимназију је завршио у Чачку, са одличним успехом из свих наставних предмета. Уписао је ЕТФ у Београду 1979 и дипломирао из Енергетских претварача 5.7.1984. код ментора проф. др Петра Миљанића, средња оцена у току студија 9,74. По дипломирању се запослио у Институту "Никола Тесла", Центар за аутоматику и регулацију, где ради на развоју и пројектовању енергетских претварача, система за беспрекидно напајање, електромоторних погона, побуда синхроних мотора, преклопне аутоматике као и регулацијом напона и реактивних снага у електранама.
Магистарски рад под насловом "Трофазни напонски статички претварач за погон асинхроног мотора променљиве брзине са генерисањем синусног обртног поља" је одбранио 27. септембра 1989. под руководством ментора  проф. др Петра Миљанића.
Од октобра 1990 године до јула 1991 године је био на стручном усавршавању из области енергетске електронике на Конкордија Универзитету, Монтреал, код проф. др П.Д. Зиогаса и проф. Др Гезе Јооса. Новембар месец 1991 године је провео у Ерлангену, Немачка на специјализацији у Сименсу, област модерни транзисторски системи за беспрекидно напајање.
Увео је на националном нивоу употребу анализе спектра струје асинхроног ВН мотора ради утврђивања дефекта кавеза (и других оштећења) у домаћу праксу, рад »КВАРОВИ У РОТОРУ ВИСОКОНАПОНСКИХ АСИНХРОНИХ МОТОРА, ЊИХОВА ДЕТЕКЦИЈА И САНИРАЊЕ» је проглашен за најзапаженији рад у групи обртних машина на 22. Саветовању ЈУКО ЦИГРЕ.
Пројектовао је 1990. године енергетски део транзисторских система за регулацију побуде малих синхроних генератора (неколико МВА) и на основу тог пројекта је направљен низ малих побудних система који успешно раде.
Развио је низ инвертора и статичких преклопки, с аналогном и дигиталном регулацијом, а за потребе различитих структура система за беспрекидно напајање. Реализовао је (пројектовао, испитао и пустио у погон) системе за беспрекидно напајање на ХЕ Перућица, РХЕ Бајина Башта, ТЕ Костолац – Б и ТЕ Никола Тесла – Б. Објавио је неколико значајних домаћих радова о системима управљања инверторима и статичким преклопкама, као и једну популарну књигу о системима за беспрекидно напајање електричном енергијом.
Докторску тезу под насловом «ЈЕДНА КЛАСА ТРОФАЗНИХ ИСПРАВЉАЧА СА СИНУСОИДАЛНОМ УЛАЗНОМ СТРУЈОМ КОЈИ КОРИСТЕ УБРИЗГАВАЊЕ ВИШИХ ХАРМОНИКА СТРУЈЕ» одбранио је 18.10.2004. на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, код ментора проф. др Предрага Пејовића.

Последњих година предмет истраживања др Жарка Јанде су средњенапонски фреквентни регулатори, могућности њихове употребе у нашим електроенергетским објектима, средњенапонски софт стартери и њихове примене. Такође наставља да се бави са системима за беспрекидно напајање великих снага као и системима за унапредење квалитета електричне енергије. Нове области истраживања и деловања су му специјалне топологије инвертора погодних за убризгавање у мрежу електричне енергије добијене из алтернативних извора енергије, као и проблематика оптимизације рада и контролисања помоћу ПЛЦ аутомата електростатичких филтера који уклањају честице из димних гасова термоелектрана. Такође се бави развојем и имплементацијом преклопне аутоматике за моторне сабирнице термоелектрана.
На националном нивоу је веома значајна активност др Жарка Јанде истраживање и развој дистрибуираног мерног система за мерење температуре плашта 110 кВ енергетског кабла и естимацију температуре проводника, на топлотно критичним местима.
Као руководилац израде значајних тема, учествовао је у реализацији више стратешких пројеката које финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије у периоду 1985-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 као и текућем периоду од 2006. године, како у домену основних истраживања тако и у домену примењених и развојних истраживања. Руководио је пројектом НПЕЕ 223005 под насловом „Развој дистрибуираног дигиталног система за мониторинг и мерење температуре проводника енергетских каблова“. Такоде, радио је на реализацији већег броја студија везаних за квалитет напона напајања за различите кориснике. Тренутно руководи пројектом ТП33020, „Повећање енергетске ефикасности хидроелектрана и термоелектрана Електропривреде Србије развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију“.

2. НАУЧНО-СТРУЧНА АКТИВНОСТ

Члан је управног одбора Друштва за Енергетску електронику од оснивања и председник је групе Б4 ЦИГРЕ СРБИЈА. Председник је Српске подружнице ПЕС ИЕЕЕ. Увео је у употребу анализе спектра струје асинхроног ВН мотора ради утврђивања дефекта кавеза (и других оштећења) у домаћу праксу. Пројектовао је енергетски део транзисторских система за регулацију побуде малих синхроних генератора и мотора (неколико МВА). Развио је низ инвертора и статичких преклопки, с аналогном и дигиталном регулацијом, а за потребе различитих структура система за беспрекидно напајање. Бави се увођењем јефтиних индустријских ПЛЦ аутомата у енергетску електронику и регулацију побуде синхроних машина, као и преклопном аутоматиком у термоелектранама и тренутно се бави проблематиком регулације напона електрана.
У области трофазних исправљача са скоро синусоидалним таласним обликом струје је дао светски допринос, што се види из публикованих радова у најјачим предметним међународним часописима.
Био је председник Програмског одбора 28. саветовања ЈУКО ЦИГРЕ и 29. саветовања ЦИГРЕ Србија.
Цитираност радова према индексној бази Сцопус, без аутоцитата износи 200.
Главни је уредник домаћег научног часописа »Зборник радова Електротехничког института »Никола Тесла«« од 2013 године.
Заменик председника Научног већа Електротехничког института »Никола Тесла« од 2008 године а председник Научног већа је од 2018 године.
Аутор је 3 техничка решења која су у употреби у ЈП »Електропривреда Србије«.
Лауреат је награде Фондације »Никола Тесла« за 1998. годину, заједно са проф. Др Предрагом Пејовићем.

НазивУ Установи
Струјни инвертори за погон асинхроног мотор

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1984

Трофазни напонски статички претварач за погон асинхроног мотора променљиве брзине са генерисањем синусног обртног поља

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1989

Једна класа трофазних исправљача са синусоидалном улазном струјом који користе убризгавање виших хармоника струје

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDragosavac J., Janda Z., Milanovic J.V., Mihailovic L., Radojicic B. ,“Practical implementation of coordinated Q-V control in a multi-machine power plant,“ Power Systems, IEEE Transactions on, 2014, , Volume: 29 , Issue: 6, pp 2883-2891
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDragosavac, J.; Janda, Ž.; Milanović, J. V., „Coordinated Reactive Power-Voltage Controller for Multimachine Power Plant“, Power Systems, IEEE Transactions on, Aug. 2012, Volume: 27 , Issue: 3, pp 1540 – 1549
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиDragosavac J., Janda Z., Milanovic J.V., Arnautovic D., “Robustness of commissioned coordinated Q-V controller for multimachine power plant,” Power Systems, IEEE Transactions on, 2014, , Volume: 28 , Issue: 2, pp 1415-1424
(М21) Рад у врхунском међународном часописуDragosavac, J.; Janda, Ž.; Milanović, J. V., „PLC-Based Model of Reactive Power Flow in Steam Power Plant for Pre-Commissioning Validation Testing of Coordinated Q-V Controller“, Power Systems, IEEE Transactions on, Nov. 2011, Volume: 26, Issue: 4, pp 2256 – 2263, Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2011.2127498
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojic D, Tarczewski T, Joksimovic D, Milojcic N, Janda Z, Ciric Z. „Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control,“ Int Trans Electr Energ Syst. 2017, 27:e2368, https://doi.org/10.1002/etep.2368
(М23) Рад у међународном часописуStojkovic S., Bjekic M., Janda Z., „ Educational simulation model for studying the impact of distributed generation on distribution networks using ATP-EMTP software,” International Journal of Electrical Engineering Education, 2014, , Volume: 51 , Issue: 4, pp 292-305
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J., Janda, Z., Milanovic, J.V.,"Quasi-independent voltage-reactive power zone controller," 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, Manchester; United Kingdom; 18 June 2017 through 22 June 2017, Article number 7981005
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMihic, B., Matejic, J., Subotic, S., Dragosavac, J., Janda, Z., "Planning and operation of power systems with implemented joint excitation and reactive power controllers," MedPower 2016; Belgrade; Serbia; 6 November 2016 through 9 November 2016; Code 126491, Volume 2016, Issue CP711
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Arnautovic, D., Dragosavac, J., Janda, Z., Milanovic, J., Mihailovic, L. ,"Integration of coordinated Q-V controller for multi machine power plant into secondary voltage control," CIGRE Session 45 - 45th International Conference on Large High Voltage Electric Systems 2014 2014-August, C2-122
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J., Janda, Z., Gajic, T., Arnautovic, D., Milanovic, J.V. ,"Parallel operation of two adjacent steam power plants under coordinated Q-V control," 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015 7232642
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J., Janda, Z., Arnautovic, D., Awadallah, S., Milanovic, J.V. , " Intra-plant reactive power-voltage control: Practices, drawbacks and challenges," IEEE Power and Energy Society General Meeting 2014-October(October),6939176
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J.r, Janda, Z., Arnautovic, D., Milanovic, J.V.r, Mihajlovic, L.c, Radojicic, B., "Design, implementation and on-site performance of coordinated intra-plant reactive power-voltage controller," 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 6652163
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Awadallah, S., Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V., "Mathematical model of steam power plant for voltage and reactive power control," 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011, 6019433
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J., Janda, Ž., Arnautovic, D., Gajic, T., Dobričic, S., Milanovic, J.V., Subotic, S., Mihic, B., "Real time synchronous generator dynamic reactive reserve monitoring by coordinated reactive power voltage controller," CIGRE Session 46; Palais des CongresParis; France; 21 August 2016 through 26 August 2016; Code 135990, C2-113
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V., Arnautovic, D., Radojicic, B., "On-line estimation of available generator reactive power for network voltage support," 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MEDPOWER 2012; Cagliari; Italy; 1 October 2012 through 3 October 2012; Code 97309, IET Conference Publications, Volume 2012, Issue 613, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Petrović, Žarko Janda, Milan Jevtić, Dragan Mihailović, "KLOSS FORMULA PARAMETRIZATION BY ANALYTICAL METHOD AT THREE MEASURING POINTS, " 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM POWER ELECTRONICS - Ee 2015, Novi Sad, October 28 - 30, 2015, SESSION-T3, Paper Id: 04315
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadoslav Antić, Aleksandar Nikolić, Žarko Janda, "POWER-FREQUENCY CONTROL OF ENERGY STORAGE INVERTER ANALYZED USING HIL ," 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM POWER ELECTRONICS - Ee 2015, Novi Sad, October 28 - 30, 2015, SESSION-T1, Paper Id: 07215
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJasna Dragosavac, Zarko Janda, Vladimir Shiljkut, Zoran Ciric, "Zone Reactive Power Controller," 2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI), ISBN: CFP18C29-ART, 2018, Palermo, Italy, September 10 - 13, pp 24 - 29
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZarko Janda, Jasna Dragosavac, Zoran Ciric, Miroslav Dragicevic, "Power Network Modelling for Hardware in the Loop and Real Time Applications," 2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI), ISBN: CFP18C29-ART, 2018, Palermo, Italy, September 10 - 13, pp 36 - 41
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаVojin Kostić, Žarko Janda, Zoran Nedeljković, “Analiza frekvencijske zavisnosti specifične električne otpornosti tla – metoda merenja i praktična primena,” Tehnika – Elektrotehnika, god. 64 - 2015, No. 3, pp 481 – 485,
(М52) Рад у часопису националног значајаJasna Dragosavac, Žarko Janda, J. V. Milanović, „Coordinated regulation of reactive power in multi-generator steam power plant“, Energija, br.1, 2010, pp 121-125,
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Виши научни сарадникЕнергетика, рударство и енергетска ефикасностРесорно министрарство за науку25.01.2017.