Виши научни сарадник др Ђорђе Стојић


Недостаје слика

др Ђорђе Стојић

Виши научни сарадник


Телефон
E-mail
Академско звањеВиши научни сарадник

Ђорђе Стојић је рођен 16.11.1970. године у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Електротехнички факултет у Београду завршио је 1994. године са просечном оценом 9,65. Исте године уписује постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, смер Управљање системима. Магистрирао је 1996. године, одбраном магистарског рада под насловом "Дигитални регулатор статорске струје асинхроног мотора". Докторирао је 22.12.2004. године, одбраном дисертације под насловом "Директно управљање асинхроним мотором".

Од 12. децембра 1994. године запослен је у Електротехничком институту "Никола Тесла" у Београду, где се тренутно налази у звању саветника у Центру за Аутоматику и Регулацију. Његов досадашњи рад обухвата проблематику пројектовања дигиталних система управљања у индустријским погонима, ваздухопловној индустрији, проблематику имплементације алгоритама управљања погонима асинхроних мотора, као и реализацију различитих управљачких система у објектима електропривреде. У току рада у Институту, учествовао је у различитим развојним, производним и истраживачким пројектима, који су у највећем броју случајева примену имали у Електропривреди Србије. Најзначајније пројекте у којима је кадидат учествовао представљају дигитални позициони хидраулички систем носача модела ваздухоплова у подзвучном и надзвучном аеро-тунелу, систем за мерење профила протока ваздуха у аеро-тунелу, дигитални аутоматски регулатор граматуре хартије, дигитално управљани тиристорски исправљач напона опште намене, дигитални регулатор статорске струје асинхроног мотора, групни регулатор активне и реактивне снаге хидроелектране, дигитални аутоматски регулатор напона синхроног генератора, испитивање и реконструкција турбинских регулатора у хидроелектранама, технички преглед система за аутоматско управљања багером на површинском копу, старт-стоп аутомат хирдоелектране, систем са мерење температура агрегата хидроелектране, програматор кочења турбине агрегата хидроелектране, електрично кочење агрегата и развој дигиталних турбинских регулатора малих хидроелектрана, као и више различитих статичких система побуде примењених у термо и хидроелектранама.

Објавио је више научних и стручних радова, од којих поједине и у врхунским међународним часописима.

НазивУ Установи
Дигитални регулатор статорске струје асинхроног мотора

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1996

Директно управљање асинхроним мотором

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Klasnic I, „Stationary frame induction motor feed forward current controller with back EMF compensation,“ IEEE Transactions on Energy Conversion. 2015 Dec;30(4):1356-66. DOI: 10.1109/TEC.2015.2438093 https://ieeexplore.ieee.org/document/7120949/
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojić D, Georgijević N, Rivera M, Milić S, „Novel orthogonal signal generator for single phase PLL applications,“ IET Power Electronics. 2017 Oct 11;11(3):427-33. DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0458 http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-pel.2017.0458
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Joksimovic D, Milojcic N, „Robust synchronous generator excitation regulator based on stabilizing feedback action,“ International Transactions on Electrical Energy Systems. 2015 Dec;25(12):3704-19. DOI: 10.1002/etep.2061 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2061
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojic D, Tarczewski T, Joksimovic D, Milojcic N, Janda Z, Ciric Z, „Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control,“ International Transactions on Electrical Energy Systems. 2017 Sep;27(9):e2368. DOI: 10.1002/etep.2368 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2368
(М23) Рад у међународном часописуStojic D, Veinovic S, Milinkovic M, Joksimovic D, Milojcic N, „Voltage Controller for a Synchronous Generator with Exciter,“ Journal of Circuits, Systems and Computers. 2015 Apr;24(04):1550050. DOI: 10.1142/S0218126615500504 https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218126615500504
(М23) Рад у међународном часописуStojic D,“Digital Resonant Controller based on Modified Tustin Discretization Method,“ Advances in Electrical and Computer Engineering. 2016 Jan 1;16(4):83-8. DOI: 10.4316/AECE.2016.04013 http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2016&number=4&article=13
(М23) Рад у међународном часописуStojic D, Tarczewski T, Klasnic I, „Proportional-integral-resonant AC current controller,“ Advances in Electrical and Computer Engineering. 2017 Jan 1;17(1):81-8. DOI: 10.4316/AECE.2017.01012 http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2017&number=1&article=12
(М23) Рад у међународном часописуDj.M.Stojic, “ An Algorithm for Induction Motor Stator Flux Estimation ”, Advances in electrical and computer engineering, no. 2, pp. 47-52, August 2012.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомDj. Stojic, M. Stojic, „Induction Motor IFOC Based Speed-controlled Drive with Asymptotic Disturbance Compensation“, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 301-314, October 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojić, D., Milinković, M., Veinović, S. and Klasnić, I., „Novel proportional-integral-resonant current controller for three phase PWM converters,“ In Environment Friendly Energies and Applications (EFEA), 2016 4th International Symposium on (pp. 1-4). IEEE. 2016, September. DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748788 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7748788/
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVeinovic, S., Stojic, D., Joksimovic, D. and Klasnic, I., „Control of rotary exciter with series and separetly excitation windings excitation system of generator a2 at power plant “Kostolac A”,“ In Power Electronics (Ee), 2017 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE. 2017, October. DOI: 10.1109/PEE.2017.8171699 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8171699/
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJoksimovic, D, Veinovic, S, Stojic, D, “Excitation Controller for a Synchronous Generator with a DC Exciter”, 2018 IEEE 18th International Conference on Power Electronics and Motion Control (PEMC), 2018, August.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниD.M.Stojic, M.R.Stojic, „Design of the disturbance invariant speed-controlled drive with induction motor“, Proc. Of the IEEE Telsiks Conferece, Nis vol 2., pp. 505-509, October, 2009.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDjordje Stojic, Slavko Veinovic, Milan Milinkovic, „Excitation controller for the synchronous generator with exciter,“ Power Plants 2012, E2012-33, Zlatibor, October 2012.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаД. Арнаутовић, З. Ћирић, Ђ. Стојић, Д. Јоксимовић, Н. Милојчић “Модернизација, реконструкција и развој статицких система побуде генератора”, Електропривреда, свеска 4, 2008.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЦвејић Росица Р., Ћирић Зоран Н., Стојић Ђорђе М., Јоксимовић Душан С., Милојчић Немања С. “Ревитализација система регулације побуде блока 100 МW ТЕ Костолац А 1”, Електропривреда, вол. 63, бр. 2, стр. 142-154, 2010
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЈоксимовић Душан С., Ћирић Зоран Н., Стојић Ђорђе М., Милојчић Немања С., Арнаутовић Душан Б., Петровић Драган С., “Параметри побудних система” Електропривреда, вол. 64, бр. 3, стр. 198-206, 2011
(М53) Рад у научном часописуЈоксимовић Д, Стојић Ђ, Ћирић З, Арнаутовић Д, Милинковић М, Веиновић С, Милојчић Н, „Идентификација параметара система побуде агрегата А1 у ХЕ “Пирот”,“ Зборник радова, Електротехнички институт" Никола Тесла". 2015 Дец 15;25(25):155-70. ДОИ: 10.5937/зеинт25-9233 хттп://www.зборник-еинт.орг/wп-цонтент/уплоадс/2015/12/12-9233.пдф
(М53) Рад у научном часописуСтојић Ђорђе, Веиновић Славко, Милинковић Милан, Ћирић Зоран, Јоксимовић Душан, Милојчић Немања, Арнаутовић Душан, “Одређивање динамичких карактеристика регулатора напона статора и струје побуде електромашинског побудног система са једносмерном будилицом”, Зборник радова, Електротехнички институт "Никола Тесла", бр. 21, стр. 169-178, 2011
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиStojic D, Milinkovic M, Veinovic S, Klasnic I, „Improved stator flux estimator for speed sensorless induction motor drives,“ IEEE Transactions on Power Electronic, 2015 Apr 1;30(4):2363-71. DOI: 10.1109/TPEL.2014.2328617 https://ieeexplore.ieee.org/document/6825818/
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Виши научни сарадникЕнергетска електроника, машине, погони и обновљиви извори електричне енергијеРесорно министрарство за науку04.10.2018.
Научни сарадникЕнергетика, рударство и енергетска ефикасностРесорно министрарство за науку29.01.2014.