Виши научни сарадник др Владимир Вукић


Недостаје слика

др Владимир Вукић

Виши научни сарадник


Телефон
E-mail
Академско звањеВиши научни сарадник

Др Владимир Ђ. Вукић је рођен 13.10.1976. у Приштини, Република Србија. Основну школу и Математичку гимназију завршио је у Београду. Након пријемног испита 1995. године, уписао се на Енергетски одсек Електротехничког факултета Универзитета у Београду. Остварио је средњу оцену у току студија 8,07. Дипломирао је на теми „Диелектричне особине материјала” 30. маја 2001. године.
У периоду септембар 2001. - јун 2002. године служио је војни рок у Школи за резервне официре Техничке службе Војске Југославије, у Београду и Кумбору (општина Херцег-Нови).
Постдипломске студије на смеру “Мерења у електротехници” уписао је новембра 2001. године. Испите на постдипломским студијама положио је са средњом оценом 9,67. Магистарски рад под насловом „Утицај услова експлоатације на карактеристике стабилизатора напона” одбранио је 22. јула 2005. године.
Након одслужења војног рока, јуна 2002. године запослио се у Електротехничком институту „Никола Тесла”, у Центру за аутоматику и регулацију, где ради на пословима развоја, пројектовања и производње енергетских претварача и система за беспрекидно напајање.
Докторску дисертацију под насловом „Радијациона отпорност аналогних биполарних интегрисаних кола”, рађену под менторством проф. др Предрага Осмокровића, одбранио је 4. јула 2008. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. У научно звање „научни сарадник” изабран је 10.6.2009. године. Звање „виши научни сарадник” је стекао 29.4.2015. године.
Објавио је 38 научних и стручних радова, од којих је 11 штампано у међународним научним часописима са СЦИ листе. Аутор је и 9 техничких решења. У досадашњем раду, Владимир Вукић је учествовао у изради и реконструкцији 85 уређаја, међу којима је 75 регулисаних тиристорских исправљача, укупне снаге 5,6 МВА. У периоду од 2003. до 2018. године учествовао је на укупно шест пројекта Министарства науке Републике Србије.
Почевши од октобра 2017. године, ангажован је на докторским студијама Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Изводи наставу на предмету “Савремена решења енергетских полупроводничких прекидача”.
Члан је уређивачког одбора научног часописа “Зборник радова, Електротехнички институт “Никола Тесла””, као и Студијског комитета Б4 “ЦИГРЕ Србија”. Говори енглески језик, служи се руским.

НазивУ Установи
Диелектричне особине материјала

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2001

Утицај услова експлоатације на карактеристике стабилизатора напона

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2005

Радијациона отпорност аналогних биполарних интегрисаних кола

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

2008

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуV. Đ. Vukić, P. V. Osmokrović, “On-line monitoring of base current and forward emitter current gain of the voltage regulator’s serial PNP transistor in radiation environment”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 27 no. 2, June 2012, pp. 179-185 (IF 2012: 1,000)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуV. Đ. Vukić, “Minimum dropout voltage on a serial PNP transistor of a moderately loaded voltage regulator in a gamma radiation field”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 27 no. 4, December 2012, pp. 333-340 (IF 2012: 1,000)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуV. Đ. Vukić, P. V. Osmokrović, “Power lateral PNP transistor operating with high current density in irradiated voltage regulator”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 28 no. 2, June 2013, pp. 146-157 (IF 2012: 1,000)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуV. Đ. Vukić, P. V. Osmokrović, “Failure of the negative voltage regulator in medium-photon-energy X radiation field”, Microelectronics Reliability, vol. 54 no. 1, January 2014, pp. 79-89 (IF 2014: 1,433)
(М23) Рад у међународном часописуV. Dj. Vukić, “Rapid and long-term gamma-radiation annealing in low-dropout voltage regulators”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 32, no. 2, June 2017, pp. 155-165 (IF 2017: 0,429; ISSN 1451-3994; doi.org/10.2298/NTRP1702155V)
(М23) Рад у међународном часописуV. Dj. Vukić, “Computer simulation model for evaluation of radiation and post-irradiation effects in voltage regulator with vertical PNP power transistor”, Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, vol. 48, no. 3, September 2018, pp. 181-193 (IF 2017: 0,476; ISSN 0352-9045)
(М23) Рад у међународном часописуV. Đ. Vukić, P. V. Osmokrović, “Gamma-radiation response of isolated collector vertical PNP power transistor in moderately loaded voltage regulator L4940V5”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 15 no. 9-10, September-October 2013, pp. 1075-1083 (IF 2013: 0,563)
(М23) Рад у међународном часописуV. Đ. Vukić, P. V. Osmokrović, “Impact of the excess base current and the emitter injection efficiency on radiation tolerance of a vertical PNP power transistor in a voltage regulator”, Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials, vol. 43 no. 1, March 2013, pp. 27-40 (IF 2013: 0,369)
(М23) Рад у међународном часописуV. Vukić, P. V. Osmokrović, “Impact of forward emitter current gain and geometry of PNP power transistors on radiation tolerance of voltage regulators”, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 25 no. 3, December 2010, pp. 179-185 (IF 2010: 0,706)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниV. Dj. Vukić, “Exploitation characteristics of the retrofitted thyristor rectifiers in an uninterruptible power supply system of a thermal power plant”, Full Papers Proceedings of International Conference Power Plants 2018, Nov. 5 - 8, 2018, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-029-6, pp. 456-464
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV. Vukić, P. Osmokrović, “Radiation induced change of serial pnp power transistor’s dropout voltage in voltage regulators”, Proceedings of the 31st Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERS 2012, March 27-30, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 1180-1184
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВ. Ђ. Вукић, Р. Ђ Проле, “Дијагностика квара тиристорског моста заснована на детекцији другог хармоника мрежне учестаности у излазној струји исправљача”, Техника, 67 (2018) бр. 1, стр. 99-105 (ИССН 0040-2176, дои:10.5937/техника1801097В)
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаВ. Вукић, “Енергетска ефикасност и дигитална комуникација фазно регулисаних исправљача за индустријске системе беспрекидног напајања”, Пољопривредна техника, 36 (2011), бр. 3, стр. 19-28
(М53) Рад у научном часописуВ. Вукић, “Тиристорски исправљачи са дигиталним регулаторима заснованим на микроконтролеру 80С196 за системе беспрекидног напајања”, Зборник радова, Електротехнички институт „Никола Тесла”, 21 (2011), стр. 139-155
(М53) Рад у научном часописуВ. Вукић, “Мрежом комутовани фазно регулисани исправљачи са адаптивним дигиталним регулаторима”, Зборник радова, Електротехнички институт „Никола Тесла”, 23 (2013), стр. 1-18
(М53) Рад у научном часописуВ. Ђ. Вукић, “Утицај интерфазних трансформатора и комутационих пригушница на дељење струја тиристорских мостова у осамнаестоимпулсним исправљачима”, Зборник радова, Електротехнички институт „Никола Тесла”, 25 (2015), стр. 1-30 (ИССН 0350-8528, дои:10.5937/зеинт25-9150)
(М53) Рад у научном часописуВ. Вукић, „Тиристорски исправљач управљан програмабилним логичким контролером са модуларним чоперским излазним степеном”, Зборник радова, Електротехнички институт „Никола Тесла”, 19 (2009), стр. 85-92
(М53) Рад у научном часописуВ. Вукић, Р. Проле, Д. Јевтић, „Ново постројење са тиристорским исправљачима и разводом једносмерне струје за напајање хидроелектране”, Зборник радова, Електротехнички институт „Никола Тесла”, 20 (2010), стр. 143-156
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВ. Вукић, Р. Проле, „Тиристорски исправљач заснован на програмабилном логичком контролеру "Омрон" ЦЈ1Г-ЦПУ44Х са ЛЦРЛЦ филтером и редним диодама према потрошачима”. Почетак примене: 4.7.2010. Корисник резултата: Електропривреда Србије - хидроелектрана „Ђердап 1”.
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВ. Вукић, “Тиристорски исправљач заснован на дигиталном регулатору типа “ДРИ 07Б” са излазним ЛЦ филтером и адаптивним управљањем”. Почетак примене: 25.8.2011. Корисник резултата: Електропривреда Србије - термоелектрана „Никола Тесла А”, хидроелектрана “Овчар Бања”.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Виши научни сарадникЕнергетика, рударство и енергетска ефикасностРесорно министрарство за науку28.06.2021.
Виши научни сарадникЕнергетика, рударство и енергетска ефикасностРесорно министрарство за науку29.04.2015.