Предмет: Прибори (06 - P306)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областМетрологија, квалитет,еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибори
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за производно машинство
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Циљ предмета представља овладавање знањима у областима избора, прорачуна и експлоатације прибора, која омогућавају студенту самостално извођење наведених поступака у пракси. Циљ предмета је да дипломирани инжењер стекне компетенције за примену напредних алата за управљање приборима.
Студенти ће бити оспособљени за самосталан избор, прорачун и експлоатацију прибора. Студенти стичу компетенције за дефинисање стратегија управљања приборима у различитим процесима инжењерства.
Опште о приборима. Појам, место и улога прибора. Концепције прибора, њихове карактеристике и примена. Основни елементи прибора - елементи за позиционирање, елементи за стезање, елементи тела прибора, елементи за вођење алата, елементи за подешавање положаја алата, елементи за везу, остали елементи прибора (елементи за премошћавање висинских и дужинских растојања, елементи за манипулацију са прибором, елементи за позиционирање прибора на машини, сигурносни елементи, транслаторни елементи, обртни елементи). Утицајни фактори, основна правила и ток у пројектовању прибора. Механизација и аутоматизација прибора. Избор, примена и експлоатација прибора. Универзални прибори. Прибори за групну технологију. Модуларни прибори. Фазно измењиви прибори. Прибори за монтажу. Прибори за демонтажу. Прибори у метрологији и контроли квалитета. Прибори за координатне мерне машине. Прибори за заваривање. Прибори за спајање. Прибори за адитивну производњу. Прибори за руковање. Прибори за прецизно инжењерство. Прибори у флексибилним производним системима. Прибори у медицини и стоматологији.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ходолич, Ј.; Вукелић, Ђ.Прибори2008Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Тановић, Љ.; Јовичић, М.Алати и прибори - пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора2005Машински факултет - БеоградСрпски језик
Тадић, Б.Специјални стезни прибори - збирка решених задатака2002Машински факултет у КрагујевцуСрпски језик
Campbell, P.D.Q. Basic Fixture Design1994Industrial Press Inc.Енглески
Hoffman, E. G.Jig and fixture design2004Cengage LearningЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукелић др Ђорђе
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Шокац др Марио
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Сантоши др Жељко
Доцент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Штрбац др Бранко
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе