Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Саобраћајно инжењерство (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Сремац др Синиша
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Докторалне студије - Саобраћај, Изборни предмет 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Докторалне студије - Саобраћај, Изборни предмет 35210
Докторалне студије - Саобраћај, Изборни предмет 45210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Докторалне студије - Саобраћај, Изборни предмет 55210
Докторалне студије - Саобраћај, Изборни предмет 65210
Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација - Теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010