На функцији: Руководилац одсека


ЗвањеОдДо
проф. др Татјана Дадић-ДинуловићРедовни професор из поља уметности01.01.2019.Одсек за уметност и дизајн20190101