Предмет: Управљање чврстим отпадом (17 - MPK012)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Стицање увида у систем управљања отпадом и његове делове сакупљања, транспорта, третмана, искоришћења и одлагања чврстог комуналног отпада. Разумевање дизајна и потребних мера управљања депонијом чврстог комуналног отпада у циљу минимизације негативног утицаја на животну средину. Упознавање са техникама управљаја отпадним токовима са депонија и процеса третмана комуналног отпада, са акцентом на третмане продукованих отпадне воде у процесима управљања чврстим комуналним отпадом.
Разумевање инжењерских и научних принципа управљања чврстим комуналним отпадом.
Курс покрива напредне инжењерске и научне концепте и принципе, који се примењују у процесу управљања чврстим комуналним отпадом (КЧО – МСW) у сврху заштите људског здравља и животне средине. Очување ограничених ресурса искоришћавањем отпадних материјала као секундарне сировине (поновно коришћење, рециклажа...). Теме које се обрађују подразумевају и регулационе аспекте и хијерархију интегрисаног управљања отпадом, карактеризацију и својства комуналног чврстог отпада; коришћење муља из комуналне отпадне воде; опасан отпад у комуналном чврстом отпаду; сакупљање, трансфер и транспорт чврстог отпада; сепарација, обрада, спаљивање, компостирање и рециклажа отпадног материјала; методе одлагања чврстог отпада на депоније, који обухвата смернице за пројектовање, изградњу, управљање, лоцирање, надгледање, корективне активности, као и затварање депонија. Издавање дозвола и процеси учешћа јавности, актуелна питања, иновативни приступи. Наставни план курса • Увод • Законски и регулативни аспекти • Извори, типови, састав и особине чврстог отпада • Опасан отпад који се налази у саставу чврстог комуналног отпада • Трансформације чврстог отпада • Рециклажа материјала из чврстог комуналног отпада • Методи одлагања чврстог отпада на депонију • Управљање депонијом • Затварање депоније и управљање депонијом после затварања • Процеси ремедијације током затварања депоније, праћење неактивних или напуштених локација за одлагање чврстог отпада • Биолошке чврсте материје у комуналним отпадним водама Сепарација и обрада чврстог отпада
Предавања, консултације и вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
А. Михајлов, Г. Вујић, Д. УбавинУправљање чврстим отпадом2007Скрипта интерно издањеСрпски језик
М. Илић, С. МилетићОснови управљања чврстим отпадом1998Институт за испитивање материјалаСрпски језик
Јакшић, Б., Илић, М.Управљање опасним отпадом2000Урбанистички завод Републике Српске, Бања ЛукаСрпски језик
Група аутораНационална стратегија управљања отпадом2003Министарство за заштиту животне средине, БеоградСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Цветковић др Драгана
Научни сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе