Subject: Cost-effective and energy-efficient electrical systems (12 - EZ301)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Electroenergetic Systems
InterdisciplinaryNo
ECTS6
Course specification

Course is active from 09.10.2012..

Cilj predmeta je da predstavi uticaj ekonomskih kriterijuma u korišćenju i primeni čistih energetskih izvora i tehnologija. Predstaviće velike promene u tretiranju električne energije, proces deregulacije, formiranje energetskih tržišta, a posebno berzi električne enrgije koje su dalekosežno promenile elektroenergetiku u Evropi i svetu. S druge strane, cilj predmeta je i da predstavi tehnologije za efikasno korišćenje postojećih resursa, odnosno omogućavanje proširenja kapaciteta radi ukuljučivanja distribuiranih generatora.
Studenti će dobiti saznanja o procesima transformacije i deregulacije u elektroenergetskom sektoru. Biće osposobljeni da formiraju, projektuju i predstavljaju ekonomski isplative sisteme i da daju predloge i rešavaju probleme unapređenja sistema u cilju njegove veće energetske efikasnosti, odnosno povećanja kapaciteta.
Čiste energetske tehnologije i proizvodnja električne energije. Energetska politika u Evropi i svetu – procesi deregulacije i tržišnog tretiranja električne enrgije. Prikaz deregulisanog sistema i način njegovog funkcionisanja. Alati i softveri za rad sistema. Berze električne energioje. Metode formiranja cene i načini trgovanja. Povećanje energetske efikasnosti postojećih sistema. Fleksibilni naizmenični prenosni sistemi i uloga FACTS uređaja. Sistemi sa jednosmernim prenosom na visokim naponima. Metode povećavanja kapaciteta mreža u cilju veće energetske efikasnosti. Uloga distribuiranih energetskih izvora u deregulisanom sistemu. Načini monitoringa i praćenja. Ekonomična potrošnja električne enrgije i metode podsticaja (tarifni sistemi). Stanje u Srbiji i rad energetskog tržišta jugoistočne Evrope.
Nastavne metode uključuju predavanje i aktivno učešće studenata kroz diskusiju na zadate teme, grupni i individualni naučno-istraživački rad, obradu studije slučajeva, itd. Teorijski aspekti i matematički modeli će biti izlagani na predavanjima, dok će praktičan rad i simulacije rada biti rađene u sklopu vežbi. Samostalni rad studenata će biti iskazan kroz izradu projekta/studija slučajeva.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
D.S. Kirschen, G. StrbacFundamentals of Power System Economics2003WileyEnglish
S.Filipović, G.TanićIzazovi na tržištu električne energije2010Ekonomski institut, BeogradSerbian language
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
TestYesYes10.00
Exercise attendanceYesYes5.00
Written part of the exam - tasks and theoryNoYes40.00
Lecture attendanceYesYes5.00
Term paperYesYes20.00
Oral part of the examNoYes20.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Katić Nenad
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Lukić Jovan

Practical classes