Докторске студије / Енергетика, електроника и телекомуникације
Енергетика, електроника и телекомуникације

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Електротехника и рачунарство (Др)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Васић др Веран
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборни предмет 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 35210
Изборни предмет 45210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 55210
Изборни предмет 65210
Докторска дисертација – истраживање и публиковање резултата 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација – истраживање и публиковање резултата 201518
Докторска дисертација – теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација – истраживање и публиковање резултата 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација – елаборат02020
Докторска дисертација – техничка обрада и одбрана0010