Ubrzani kurs pripremne nastave za upis na studijski program Arhitektura


04.06.2020. - 11:05 

Pripremni časovi za upis na osnovne studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam u junu mesecu počinju u subotu 13. juna 2020. godine od 10.00 časova. Časovi će se održavati u subotu 13. juna, 20. juna i 27. juna. S obzirom da je u pitanju intenzivni kurs, predavanja će se odvijati u okviru tri celodnevna termina subotom i to pre podne od 10.00-13.00 i posle podne od 14.00-17.00 časova.

Cene pohađanja pripremnih časova su sledeće:
- Uplata za jedan termin dolaska subotom - 7.000,00 dinara
- Uplata za sva tri termina dolaska subotom – 17.000,00 dinara

Kandidati moraju doneti i pokazati dokaz o uplati kursa na početak časa.

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Više informacija o pripremnoj nastavi možete dobiti na broj telefona: 021/485-2465.