Pripremna nastava za upis na Grafičko inženjerstvo i dizajn


06.12.2023. - 11:01 

Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn organizuje pripremne časove za polaganje dela prijemnog ispita provera sklonosti (drugog dela prijemnog ispita) na studijskom programu Grafičko inženjerstvo i dizajn.

Pripremni časovi za polaganje dela prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije Grafičkog inženjerstva i dizajna držaće profesori i asistenti koji su zaposleni na Departmanu.

Ističemo da je cilj pripremne nastave da polaznici steknu nova znanja i prošire postojeća koja će im pomoći u pripremi za polaganje dela prijemnog ispita. Kroz pripremne časove polaznici će steći znanja koja će im svakako biti od pomoći i za kasnije studiranje na ovom studijskom programu.

Tematske oblasti koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave biće iz unapred zadate literature i to su one tematske oblasti koje pokrivaju domen pitanja u delu prijemnog ispita provera sklonosti. Spisak pomenute literature je dostupan OVDE.

Vrlo je važno da napomenemo da pohađanje pripremne nastave ni u kom slučaju nije niti obezbeđenje niti garancija upisa.

Pripremna nastava će se se održati u trajanju od 28 školskih časova. Održavanje nastave planirano je subotama od 10:00 do 13:30 časova (4 školska časa + 3 pauze od 10 minuta), on-line, preko MS Teams aplikacije.
Pripremna nastava će se održati u dva ciklusa, u letnjem semestru:
- Prvi ciklus od 10.02.2024. do 23.03.2024.

- Drugi ciklus od 06.04.2024. do 25.05.2024. (subota 04.05. se neće raditi zbog uskršnjih praznika).

U slučaju iskazanog interesovanja, u junu mesecu će biti održan dodatni kurs u istom obimu (28 školskih časova) u jednoj radnoj nedelji vodeći računa da ne dolazi do preklapanja sa pripremnom nastavom iz matematike za GRID.

Cena pohađanja pripremne nastave iznosi 15.000,00 din. po polazniku. Uplate će se moći izvršiti i na devizni račun u odgovarajućoj protivvrednosti u evrima (kako bi studenti koji ne žive na teritoriji Republike Srbije mogli da prisustvuju pripremnoj nastavi).

Mole se svi zainteresovani kandidati za prvi ciklus pripremne nastave (10.02 - 23.03.2024.) da dokaz o uplati (sa imenom polaznika i e-mail adresom), skeniran ili fotografisan, pošalju najkasnije do 07.02.2024. godine do 18:00 časova na e-mail: grid.pripremna.nastava@gmail.com.

Za drugi ciklus pripremne nastave prijave će se primati od 01.03.2024. do 04.04.2024. do 18:00 časova.

Na e-mail naveden na uplatnici kandidati će dobiti instrukcije i pristupni link za online praćenje predavanja.

Kandidati uplatu mogu izvršiti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 8105501005
Svrha uplate: pripremni časovi za polaganje dela prijemnog ispita provera sklonosti - GRID
Primalac: FTN, Novi Sad, smer GRID

Instrukcije za uplatu iz inostranstva:
Iznosi iz inostranstva moraju biti uplaćeni u valuti EUR: 128 eur
Pri uplati je obavezno navesti uz priložene instrukcije date u nastavku i poziv na broj kao i svrhu uplate: pripremni časovi za polaganje dela prijemnog ispita provera sklonosti – GRID 8105501005
Instrukcije za uplatu u banci
Troškove bankarskih provizija i transakcije plaća uplatilac, što je važno napomenuti pri uplati u banci.
Za sve dodatne informacije možete se informisati od 8 do 14 časova, na broj telefona + 381 21 485 26 23 ili na mail adresu: dedijer@uns.ac.rs.

SPISAK LITERATURE ZA POLAGAN?E DELA PRIJEMNOG ISPITA // TEST SKLONOSTI
Likovna kultura, za gimnazije i srednje stručne škole, Vidosava Galović i Branka Gostović, Zavod za udžbenike Beograd, 2021.
Grafičko oblikovanje i pismo, za graficku i likovnu struku, Slobodan Nedel?ković, Miodrag Nedeljković, Zavod za udžbenike
Računarstvo i informatika za 1. razred srednje škole, Nikola Klem, Zavod za udžbenike, Beograd, 2013.
Računarstvo i informatika za 4. razred gimnazije, Duša Vuković, Stanka Matković, Mijodrag Đurišić, Zavod za udžbenike, Beograd, 2016. (Oblasti: Lokalne računarske mreže, Veb tehnologije)
Računarstvo i informatika za 1. razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Mirsad Imamović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2014.
OBLASTI: Računarstvo i informatika; Računarski sistemi; Osnovna struktura računara: procesor, memorije (vrste i ulogu različitih memorija), ulazno-izlazni uređaji (vrste i namene različitih ulazno-izlaznih uređaja), kao i komunikaciju između njih; Komponente hardvera računarskog sistema; Softver; Operativni sistem; Elementi grafičkog korisničkog interfejsa i interakcija sa njima; Aplikativni programi; Računarske mreže; Sredstva i metode zaštite računarskih sistema; Internet; Servisi interneta; Bezbednost i privatnost na internetu.
Hemija 1, Nedeljković Tatjana, Udžbenik za prvi razred gimnazije, Logos, 2020. (ili bilo koji Udžbenik iz Hemije za prvi razred gimnazije)
Hemija 2, Rajić Snežana, Udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, Logos, 2020. (OBLASTI: Metali s-, p- i d- bloka periodnog sistema elemenata.)
Hemija za četvrti razred gimnazije, Petrović, Julijana, Velimirović, Smiljana, , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (OBLASTI: Dobijanje celuloze, Proizvodnja hartije, Prirodni i sintetski polimeri, Boje.)
Fizika za prvi razred gimnazije (Fizika 1), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike ILI Fizika za 1. razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, Milan O. Raspopović i Tatjana M. Bobić, Zavod za udžbenike (OBLASTI: Osnovne fizike (fizičke veličine, osnovne i izvedene veličine); Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)
Fizika za treći razred gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smera (Fizika 3), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike ILI Fizika za 2. razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, Milan O. Raspopović i Tatjana M. Bobić, Zavod za udžbenike(OBLASTI: Optika (talasna i geometrijska optika*, optička svojstva oka), Talasi (vrste i karakteristike talasa, elektromagnetni talasi; Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)*Geometrijska optika se ne nalazi u Fizici za 2. razred četvorogodišnjih stručnih škola.
Fizika za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera (Fizika 4), Milan O. Raspopović, Zavod za udžbenike (OBLASTI: Struktura atoma (Spontana i stimulisana emisija svetlosti, laseri, holografija, poluprovodnici), Toplotno zračenje i fotoni (Toplotno zračenje, Apsolutno crno telo, kvantna priroda elektromagnetnih talasa, fotoelektrični efekat, čestice-talasna priroda svetlosti); Osnovni fizički zakoni, Poznati fizičari.)