Pripremna nastava iz matematike - junski termini


22.05.2024. - 11:10

Fakultet tehničkih nauka u narednom periodu organizovaće pripremnu nastavu za prijemni ispit iz matematike. Predavanja će držati profesori i asistenti sa Katedre za matematiku FTN-a.

Biće ponovl?eno srednjoškolsko gradivo sa posebnim naglaskom na oblasti koje su potrebne za polaganje prijemnog ispita i lakše praćenje fakultetskih predavanja.

U zavisnosti od vrste prijemnog ispita, postoji:
Grupa “A” – na prijemnom ispitu polažu samo matematiku
Grupa “B” – na prijemnom ispitu polažu matematiku i test sklonosti

Način polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe možete pogledati OVDE.

GRUPA “A” – UBRZANI KURS (10 - 21. juna 2024.)
Časovi pripremne nastave održavaće se radnim danima od 10. do 21. juna 2024. godine, (10 dana po 4 časa), od 10 do 14 časova, online preko MS Teams aplikacije.
Cena kursa za grupu A od 40 časova je 21.000,00 din.
Rok za prijavu je do 5. jun 2024. godine do 12 časova.

GRUPA “B” (10 - 14. juna 2024.)
Časovi pripremne nastave održavaće se radnim danima od 10.  do 14. juna 2024. godine, (5 dana po 4 časa), od 10 do 14 časova, online preko MS Teams aplikacije.
Cena kursa za grupu B od 20 časova je 12.000,00 din.
Rok za prijavu je do 5. juna 2024. do 12 časova.

EKSPRES KURS (17 – 21. juna 2024.)
Časovi pripremne nastave održavaće se radnim danima od 17. do 21. juna 2024.godine, (5 dana po 4 časa), od 10 do 14 časova, online preko MS Teams aplikacije.
Cena kursa za Ekspres grupu od 20 časova je 12.000,00 din.
Rok za prijavu je do 12. jun 2024. do 12 časova.


Mole se svi zainteresovani kandidati da dokaz o uplati (sa imenom đaka, e-mail adresom i nazivom kursa), skeniran ili fotografisan, pošal?u na e-mail: nastava.pripremna.ns@gmail.com  
Tada će na e-mail naveden na uplatnici dobiti instrukcije i pristupni link za online praćenje predavanja.


PODACI ZA UPLATNICU:
Svrha uplate: PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI IZ MATEMATIKE
Primalac: FTN (MATEMATIKA); NOVI SAD, TRG D. OBRADOVIĆA 6
Šifra plaćanja: 189
Račun primaoca: 840-1710666-12
Model: 97
Poziv na broj: 3905301005

Za dodatne informacije možete se informisati od 8 do 14 časova, na brojeve telefona 021/6350-770 ili 021/485-2280.