Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер архитектуре (Спец. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
91


Специјалистичке академске студије на студијском програму Архитектура трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер архитектуре. Циљ студијског програма је постизање и усавршавање компетенција и академских вештина из области архитектуре и урбанизма. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, склоности ка научно-истраживачком раду, развијање тимског рада, а нарочито овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Константиновић др Драгана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада00031.004
Урбана социологија и економија - одабрана поглавља32002.008
Изборни предмет 132003.009
Изборни предмет 243003.00-4.0010

Година: 1, Семестар: Летњи

Теоријски дискурс у архитектури - одабрана поглавља33004.0010
Изборни предмет 343003.0010
Изборни предмет 443003.0010

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмети 532001.007
Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад000150.0015
Специјалистички рад00006.005