На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
проф. др Ненад СимеуновићРедовни професор01.10.2021.Катедра за производне системе организацију и менаџмент20211001