Предмет: Ризици при манипулисању опасним материјама (17 - URZP36)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областУправљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..

Циљ предмета је упознати студенте са опасним материјама, њиховим особинама, поступцима и обавезама при руковању и манипулисању са њима. Студенти треба да усвоје знања о сигурности при превозу опасних материја, упознају се с прописима, законима, споразумима, правилницима,одлукама и нормативима којима се регулишу опасне материје и њихов превоз. У оквиру програма овог предмета студенти ће се упознати са врстама превозних средстава и начином превоза опасних материја, мерама и заштите код претовара опасних материја те мерама заштите при акцидентима.
Након положеног испита, студенти ће бити оспособљени да усвојена знања примени у пракси, да може да процени опасности које се могу јавити при раду и руковању са опасним материјама и да стручно доприноси отклањању последица у случају акцидента.
Врсте и класификација опасних материја. физичко-хемијске особине опасних материја. Технички нормативи за складишта, складиштење, поступци са отпацима у промету. Обавезе послодавца у вези са опасним материјама према одредбама Закона о заштити на раду. Закон о превозу опасних материја. Европски споразуми о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају (АДР прописи), железничком саобраћају (РИД прописи), поморском и ваздушном саобраћају, закон о превозу опасних материја кроз тунел, превоз радиоактивних супстаци, експлозива, отрова. Мере заштите при утовару и истовару опасних материја, превозу. Заштита од пожара при превозу опасних материја. Спречавање незгода при превозу опасних материја.
ППредавања, аудиторне вежбе, консултације
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
HSE BOOKS Dangerous Substances and Explosive Atmospheres2003The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, Richmond Енглески
Јакшић, Б., Илић, М.Управљање опасним отпадом2000Урбанистички завод Републике Српске, Бања ЛукаСрпски језик
HSE BOOKS The safe use and handling of flammable liquids2002The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, RichmondЕнглески
HSE BOOKS The storage of flammable liquids in containers1998The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, RichmondЕнглески
-Прописи, споразуми, правилници, одлуке, нормативи- -Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Танацков др Илија
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Тепић др Горан
Доцент

Аудиторне вежбе