О студијском програму


29.05.2014. - 11:29 

Графико инжењерство и дизајн један је од најмлађих Департмана на Факултету техничких наука у Новом Саду, основан је 1999. године као нови образовни профил. Студије графичког инжењерства су јединствене на просторима наше земље и обухватају савремено интердисциплинарно подручје у ком су уз графику и дизајн присутне још неке науке као што су: рачунарство, електроника, комуникације, менаџмент и економија. На департману се изучавају графичке технологије у техничко технолошком, али и естетском и економском смислу путем предмета који се баве технологијама штампе и репродукције, обликовањем и пројектовањем свих врста графичких производа израдом мултимедијалних садржаја (текст, слике, графике, анимације, видео и аудио секвенце) израдом амбалже и сл. Ова структура образује будуће инжењере графичких технологија и дизајна за решавање све сложенијих задатака који све фазе циклуса графичке производње.

Студије на Департману графичког инжењерства и дизајна Факултета техничких наука су подељене на три степена.

Први степен студија – основне академске студије, трају четири године (осам семестара) и вреде 240 ЕСПБ бодова. Завршетком основних студија стиче се звање Дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Студијска група: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН

Други степен студија – мастер академске студије, представљају наставак основних студија и трају једну годину (два семестра) и вреде додатних 60 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер студија стиче се звање: Мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Студијска група: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН

Трећи степен студија – докторске студије, представља наставак мастер студија и трају три године (шест семестара) и вреде 180 ЕСПБ бодова.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студије Графичког инжењерства и дизајна обухватају савремено интердисциплинарно подручје у којем су уз графику и дизајн присутне још неке науке као што су рачунарство, електроника, електротехника, комуникације, менаџмент, економија и друге.
Студенти се образују да самостално могу да обављају широк спектар послова који су део графичке технологије. Ту спадају: обликовање и пројектовање графичких производа – графички дизајн; wеб дизајн, мултимедији (текст, слике, графике, анимације, видео и аудио секвенце), репродукциона техника (скенери, дигиталне камере, апарати и сл), системи отиска, израде амбалаже и сл.
Дипломирани инжењери ове области оспособљени су за самосталан рад и запошљавање у фирмама које се баве технологијама ове струке као и у развојним и истраживачким институцијама.