Предмет: Математика 4 (17 - MR0MA4)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2006..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области вероватноће, статистике и случајних процеса.
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе из области вероватноће, статистике и случајних процеса.
Вероватноћа: Основне дефиниције у вероватноћи, условна вероватноћа и Бајесова формула. Случајна променљива непрекидног и дискретног типа , функција расподеле. Дводимензионална случајна променљива. Условне расподеле. Бројне карактеристике - очекивање, дисперзија, коваријанса, корелација. Граничне теореме. Статистика : тачкасте и интервалне оцене параметара, параметарске и непараметарске хипотезе и тестови значајности.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе и рачунарске вежбе(из статистике). Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих модула: теорија вероватноће, случајни процеси, статистика.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Случајни процеси200 Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2001Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада45.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда55.00
Усмени део испитанене10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Козић Божидар
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе