проф. др Зоран Митровић


Недостаје слика

др Зоран Митровић

Редовни професор


Телефон021/485-4540
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Зоран Митровић, рођен 1962. године, дипломирао је 1984. на Електротехничком факултету у Београду (одсек за електронику, смер Електроника). Магистарски рад са називом "Микропроцесорски систем за тестирање електронских хибридних кола" одбранио је на Електротехничком факултету у Београду, 1992. године. Докторску дисертацију под називом "Прилог развоју еталона фазног угла" одбранио је 2004. на Факултету техничких наука у Новом Саду. Радно ангажовање: од 1984. до 1991. Институт "Михајло Пупин" у Београду, Одељење за телеметрију и специјална мерења - мерење неелектричних величина, послови везани за техничку заштиту објеката и простора, микропроцесорски системи за мерење, регулацију, даљински надзор и командовање. Од 1991. до 1994. Јавно комунално предузеће "Београдски водовод и канализација" у Београду - шеф Службе за пројектовање, развој и програмирање информационог система и АОП. Од 1994. до 1997. Факултет техничких наука Нови Сад - Стручни сарадник за послове са привредом. Од 1997. Факултет техничких наука Нови Сад – асистент. Од 2004. Факултет техничких наука у Новом Саду - доцент. Од 2009. Факултет техничких наука - ванредни професор. Од 2007. шеф Катедре за електрична мерења. Учествовао у великом броју развојних пројеката у земљи и иностранству. Важнији пројекти су: пројектовање и развој система за управљање климатизацијом и допремањем флуида у фабрици коже у граду Осташков, Русија, специјална мерења на моделу авиона ИЛ-114 у граду Жуковски, Русија, пројектовање и развој система за тестирање електронских хибридних кола (Мендрисио, Швајцарска), пројектовање и развој трофазног калибратора снаге (Јужна Бачка, Нови Сад), пројектовање и развој еталона фазног угла (ФТН Нови Сад), пројектовање и развој више уређаја за мерење на генераторима електричне енергије (Торонто, Канада), пројектовање и развој система за аутоматску контролу пуњења аутоцистерни у рафинерији нафте у Јарослављу - Русија.

Редовни професор
11.03.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор11.06.2009.01.12.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Доцент01.12.2004.01.06.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор02.01.2011.01.02.2016.Катедра за електрична мерења
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2012.31.03.2016.Катедра за електрична мерења
Шеф катедре01.10.2009.30.09.2012.Катедра за електрична мерења
НазивУ Установи
Микропроцесорски уређај за мерење релативне влажности гасова

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1984

Микропроцесорски систем за тестирање електронских хибридних кола

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1992

Прилог развоју еталона фазног угла

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMitrović Z., Milovančev S., Župunski I.: A Precision Power Amplifier for Calibration Systems, Measurement Science and Technology, 2009, Vol. 20, No 6, pp. 1-3
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуZoran Mitrović: "A Phase Angle Standard", Measurement Science and Technology No. 15. Institute of Physics , January 2004, 559-564.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSantrač B., Sokola M., Mitrović Z., Župunski I., Vujičić V.: A Novel Method for Stochastic Measurement of Harmonics at Low Signal-to-Noise Ratio, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2009, Vol. 58, No 10, pp. 3434-3441, ISSN 0018-9456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSovilj P., Milovanović M., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z.: Influence of Wilbraham-Gibbs Phenomenon on Digital Stochastic Measurement of EEG Signal over an Interval, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 270-278, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуAntić B., Mitrović Z., Vujičić V.: Method for Harmonic Measurement of Real Power Grid Signals with Frequency Drift using Instruments with InternallyGenerated Reference Frequency, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 6, pp. 277-285, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуMilanović I., Beljić Ž., Rakonjac P., Mitrović Z.: Improved Method for Long-Term Frequency Stability Measurement Using Vector Voltmeter, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 1, No 25, pp. 329-336, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBeljić Ž., Vujičić V., Pejić D., Sokola M., Mitrović Z., Sovilj P.: Grid Fundamental Harmonic Measurement in Presence of Gaussian Frequency Deviation Using 2-bit Flash A/D Converter“, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 481-488, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуSovilj P., Vujičić B., Sokola M., Pejić D., Beljić Ž., Mitrović Z.: Stochastic Measurement of Noise True RMS Using 2-bit Flash A/D Converters, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуMitrović Z., Čomić D., Milovančev S., Pejić D.: High voltage coreless transformer for power quality measurement at medium voltage level , Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 5, pp. 1245-1250, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуŽupunski V., Mitrović Z., Nikolić Z., Petrović G., Tamindžić G., Karagić Đ.: Uncertainty analysis of the microtiter plate method for determining trypsin inhibitor activity, Accreditation and Quality Assurance, 2016, ISSN 0949-1775
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомBeljić Ž., Vujičić B., Župunski I., Mitrović Z., Vujičić V.: Measurement Over an Interval Method in Measuring and Monitoring of Power Quality, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, Vol. 11, No 1, pp. 189-199, ISSN 1451-4869, UDK: 621.316:006.73
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомSovilj P., Ković V., Biro M., Radak M., Mitrović Z.: Measurement of event-related potentials and placebo, Serbian Journal of Electrical Engineering, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2014, pp. 1-13, ISSN 1451-4869
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNaumović Vuković D., Škundrić S., Žigić A., Dereta R., Mitrović Z.: A Simultaneously Comparison of Three Current Transformer Calibration Systems, 1. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM 2018, Pariz: IEEE, 8-13 Jul, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPoljak P., Frantilović M., Smiljanić M., Lazić Ž., Jokić I., Ranđelović D., Mitrović Z.: A Measurement Setup Enabling Automatic Characterization of Silicon Piezoresistive MEMS Pressure Sensors , 34. International Semiconductor Conference CAS, Sinaia: IEEE, 17-19 Oktobar, 2011, UDK: 10.1109/SMICND.2017.8101211
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović J., Glogovac M., Sovilj P., Mitrović Z.: Human-Machine Interface Based on Measurement of Eye Movements, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: Društvo za ETRAN, Beograd, Akademska misao, Beograd, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-3, ISBN 978-86-7466-618-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽupunski V., Spasić Jokić V., Vasić M., Savić A., Mitrović Z., Župunski I.: Estimation of uncertainty of trypsin inhibitor activity measurement in legume crops, 4. International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, Niš, 23-27 Maj, 2016, pp. 160-164
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZoran Mitrović, Ivan Župunski:"Stable Source of AC Voltage and Current", IMTC Conference, Como, Italy, 2004.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNagy K., Vujičić V., Mitrović Z., Takacs M.: Fuzzyfication and measurement using stochastic approach, 7. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 25-26 Septembar, 2009, pp. 47-49, ISBN 978-1-4244-1442-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZ. Mitrović, I. Župunski: "Arbitrary waveforms electrical power standard", EE2005, FTN 2005.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниV. Vujičić, K. Nagy, Z. Mitrović: "Fuzzyfication and measurement using stochastic approach", 5th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica 2007.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrobok M., Mitrović Z., Trobok B., Župunski I.: Impedance Measurement Using Bridge With Two Sources, 1. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Graz: Conference Catalysts, LLC, 13-16 Maj, 2012, pp. 1468-1471, ISBN 577-1771-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВујичић В., Жупунски И., Вујичић Б., Митровић З.: Анализа примене стохастичке дигиталне мерне методе, 9. ИНДЕЛ Симпозијум Индустријска Електроника, Бања Лука: Електротехнички факултет Бања Лука, 4-6 Новембар, 2010, пп. 179-183, ИСБН 978-99955-46-03-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСовиљ П., Жупунски И., Митровић З., Вујичић В.: Уређај и поступци за испитивање карактеристика аналогног електрокардиографа, 9. ИНДЕЛ Симпозијум Индустријска Електроника, Бања Лука: Електротехнички факултет Бања Лука, 4-6 Новембар, 2010, пп. 215-219, ИСБН 978-99955-46-03-08
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСовиљ П., Митровић З.: Кондиционирање сигнала у микропроцесорским мерним системима , 9. Међународна конференција о достигнућима електротехнике, машинства и информатике - ДЕМИ, Бања Лука: Машински факултет Бања Лука, 28-29 Мај, 2009, ИСБН 978-99938-39-23-1, УДК: 621(082);621.3(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽupunski I., Vujičić V., Mitrović Z., Milovančev S., Pešaljević M.: On-line Determination Of The Measurement Uncertainty Of The Stochastic Measurement Method (Proceedings Paper), 19. XIX IMEKO World Congress, Lisabon, 6-11 Septembar, 2009, pp. 1048-1051, ISBN 978-963-88410-0-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujičić V., Župunski I., Mitrović Z., Sokola M.: Measurement In A Point Versus Measurement Over An Interval (Proceedings Paper), 19. XIX IMEKO World Congress, Lisabon, 6-11 Septembar, 2009, pp. 1128-1132, ISBN 978-963-88410-0-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMeasurement Transducer and Instrument for Distorted and Noisy Currents", Proceedings of the 13th European Conference on Power Electronics and Applications,Paper No.128, Barcelona, Spain, September 2009.
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVujičić B., Mitrović Z., Milovančev S.: Device for High Current Pulse Generation, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 11-11, ISBN 978-86-7892-356-2
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуVujičić B., Mitrović Z., Gajo T.: Circuit Parameter Estimation for High-current Gas Discharge, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 33-33, ISBN 978-86-7892-356-2
(М52) Рад у часопису националног значајаTrkuljić N., Babić Z., Marković R., Peruničić G., Sarić M., Spasić Jokić V., Mitrović Z.: Implementation of the Modern PACS System at the Institute of Oncology and Radiology of Serbia, Medical Data, 2011, No 1, pp. 69-72, ISSN 1821-1585, UDK: 616-07:621.39(497.11)
(М52) Рад у часопису националног значајаMitrović Z., Spasić Jokić V.: Introduction in Picture Archiving and Communication System (PACS) in Medicine: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) , Medical Data, 2010, No 2, pp. 123-126, ISSN 1821-1585, UDK: 61:004
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуСовиљ П., Жупунски И., Митровић З.: Метролошко упутство за преглед електрокардиографа, 1. Електротехника у медицини, Нови Сад: ФТН Нови Сад, 18-20 Март, 2010, ИСБН 978-86-7892-243-5, УДК: 621.3:61(082)
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКаданец Ј., Митровић З., Жупунски И.: Пројектовање уређаја за метролошки преглед аналогног електрокардиографа, 1. Електротехника у медицини, Нови Сад: ФТН Нови Сад, 18-20 Март, 2010, ИСБН 978-86-7892-243-5
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуMitrović Z.: PACS –Picture Archiving and Communication System, 1. Elektrotehnika u medicini, Novi Sad: FTN Novi Sad, 18-20 Mart, 2010, ISBN 978-86-7892-243-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗоран Митровић: "Мерење парцијалних пражњења у изолацији високонапонске опреме", Зборник радова "В скуп Трендови развоја: Нове технологије у електродистрибуцији". Факултет техничких наука, Институт за енергетику, електронику и телекомуникације, Нови Сад, 1999.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗоран Митровић, Иван Жупунски: "Трофазни калибратор снаге", Зборник радова "Симпозијум о мерењима и мерној техници". Савезни завод за мере и драгоцене метале, Београд, 1998.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниИван Жупунски, Мр Зоран Митровић: "Трофазни калибрациони систем", Зборник радова "ЕТРАН "96". ЕТРАН, Београд, 1996.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗоран Митровић, Др Владимир Вујичић: "Вишеканални генератор таласних облика", Зборник радова "ЕТРАН "96". ЕТРАН, Београд, 1996.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗоран Митровић, Гордана Бејаровић:" Оптимизација поступка сушења тестенине помоћу микропроцесорског регулатора", Зборник радова са научно-стручног скупа "МАП "95 - Мерења и аутоматизација у пољопривреди", Пољопривредни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 1995.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЗоран Митровић, Слободан Копривица: "Полазне претпоставке за имплементацију интегралног информационог система ЈКП БВК", Зборник радова са саветовања "Примена рачунара у предузећима водовода и канализације", Удружење за технологију воде и ЈКП БВК, Београд, 1993.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБудислав Николић, Предраг Ускоковић, Зоран Митровић: "Оптимално решење система за управљање и надзор објектима водовода и канализације базирано на "Лола" индустријским рачунарима на примеру БВК", Зборник радова са саветовања "Примена рачунара у предузећима водовода и канализације", Удружење за технологију воде и ЈКП БВК, Београд, 1993.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниП. Миљанић З. Митровић, И. Жупунски, В. Вујичић: "Ка новом еталону наизменичног напона, струје, електричне снаге и енергије и фактора снаге - резултати испитивања", Конгрес метролога 2003, Београд, Пленарни рад по позиву
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЗоран Митровић: "Прилог развоју еталона фазног угла", докторска дисертација, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1985.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорЕлектрична мерења, метрологија и биомедицинаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
Ванредни професорЕлектрична мерења и метрологијаУниверзитет у Новом Саду11.06.2014.
Ванредни професорЕлектрична мерењаФакултет техничких наука11.06.2009.
ДоцентЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФакултет техничких наука03.08.2004.
АсистентЕлектрична мерењаФакултет техничких наука06.06.1997.