Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер енергетских технологија (Дипл. инж. енерг. техн.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Енергетске технологије: Техничко-технолошке науке


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. У реализацији наведеног интердисциплинарног студијског програма поред предмета из поменуте две научне области, заступљени су и предмети из области електротехничког и рачунарског инжењерства, општих природних дисциплина и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Мујан др Игор
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.006
Енергија, друштво и окружење3300.006
Хемијски феномени у машинству2020.004
Изборни предмет - страни језик2000.002
Инжењерски материјали3030.007
Основи електротехнике2200.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.006
Инжењерске графичке комуникације3210.006
Техничка физика2020.006
Механика 1 - основе3300.007
Програмирање и инжењерски кориснички програми3030.005

Година: 2, Семестар: Зимски

Увод у термодинамику2200.005
Увод у механику флуида2200.005
Изборни предмет - страни језик 22000.002
Теорија вероватноће и статистика2200.005
Информационе технологије и системи у енергетском менаџменту2020.007
Еколошки материјали3300.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Операциона истраживања3210.007
Електроенергетски претварачи3210.007
Енергетска постројења и трансформације2200.005
Изборни предмет- страни језик2000.002
Изборни предмет 13300.007
Изборни предмет 22000.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Моделовање и симулација енергетских система2111.005
Системи аутоматског управљања у енергетици3300.007
Енергетска ефикасност2200.006
Изборни предмет 32-31-20-20.006
Превентивне мере у области безбедности и здравља на раду3300.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Изборни предмет 420-11-20.00-2.007
Изборни предмет 52200.005
Мерење, надзор и управљање2110.006
Мониторинг животне средине3030.006
Обновљиви извори енергије3200.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Примењена аутоматизација у индустрији и зградарству2110.005
Пројектовање и планирање у заштити животне средине3300.007
Изборни предмет 620-20-20.004
Изборни предмет 730-30-30.006
Стручна пракса0006.004
Изборни предмет 820-20-20.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Основе грејања, вентилације и климатизације3120.004
Технологије енергетског искоришћења отпада3030.006
Изборни предмет 921-20-10.005
Изборни предмет 102-32-300.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски рад - израда и одбрана0004.005