Предмет: Припрема, планирање и логистика производње (17 - PMS513)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТехнолошки процеси, техноекономска оптимизација и виртуално пројектовање
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 25.08.2017..

Стицање стручног знања и оспособљавање студената да припремају, планирају и управљају производњом, односно токовима материјала и информација у оквиру процеса прозиводње, кроз обезбеђење одговарајућих ресурса, одређеног квалитета у право време у потребним количинама уз што мање трошкове. Поред тога циљ је и овладавање вештинама за креирање пословног плана предузећа, као и примену информационих технологија из предметног подручја.
По успешном завршетку овог курса студент је у стању да: Дефинише и опише улогу и задатке припреме, планирања и логистике прозиводње у производном систему; Анализира и оцени технологичност конструкције производа и дефинише могућа унапређења конструкције и технологије израде производа; Примењује вишекритеријумске методе оптимизације за оцену и избор производа, процеса и ресурса; Дефинише основне елементе производног система (програм производње, производне процесе, врсте технолошких токова, производне ресурсе и њихове нормативе…), изврши распоређивање ресурса и обликовање погона; Идентификује и дефинише основне елементе за планирање, терминирање, лансирање и праћење производње; Опише основне елементе пословног планирања и изради нацрт бизнис плана производног предузећа; Примењује CAx системе из предметне области.
Увод у наставни предмет. Циљеви и задаци припреме производње. Техничка, технолошка и оперативна припрема производње. Основе пројектовања и оптимизације производа и технолошких процеса. Технологичност производа – DfX/DfMA. Техноекономска оптимизација. Време и трошкови прозиводње. Методе вишекритеријумске оптимизације производа и процеса. Пројектовање технолошког процеса и генерисање управљачких информација-CAD/CAPP/CAM. Основе планирања и управљања производњом. План и програм производње. Производни процеси и нормативи. Студија рада и времена. Планирање, прорачун и оптимизација производних токова и ресурса. Појединачни и групни прилази. Моделирање и симулација процеса прозводње. Обликовање производних погона.Терминирање, лансирање и праћење производње. Логистички системи и активности. Снабдевање, транспорт, складиштење, залихе, паковање, руковање. Основе пословног планирања. Креирање и избор пословне идеје. Израда бизнис плана. Производни и организациони план. Маркетинг план. Финансијски план. Принципи управљања пројектом. Савремени трендови у развоју припреме, планирања и логистике производње и софтверска подршка.
Настава се изводи у виду предавања и вежби. У оквиру предавања излаже се теоријски део градива са карактеристим примерима из праксе. На аудиторним и лабораторијским вежбама практично се примењују стечена знања кроз конкретне примере и рад на расположивој опреми. У оквиру рачунарских вежби врши се обучавање студената у примени информационих технологија из наставне области. У циљу проширења практичних знања врши се посета предузећима. Редовно се одржавају консултације у циљу приближавања наставног градива и израде одговарајућих радова. Колоквијум се односи на теоријски део градива, на писменом испита се раде одговарајући задаци.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Тодић, В., Пенезић, Н., Лукић, Д., Милошевић, М.Технолошка логистика и предузетништво2011Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Лукић, Д.Развој општег модела технолошке припреме производње, докторска дисертација2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Mikac, T., Ljubetić, J.Organizacija i upravljanje proizvodnjom2009Graphis, ZagrebСрпски језик
Крстић, Ј.Бизнис план2003Прометеј, Нови СадСрпски језик
Митровић, Р.Пројектовање технолошких процеса1983Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Bloomberg, D., et al.Logistics2002Prentice Hall, New JerseyЕнглески
Вукеља, Д., Мишковић А.Инжењерске методе оптимизације са примерима из праксе1985Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Георгијевић, М.Техничка логистика2011Задужбина Андрејевић, Нови СадСрпски језик
Петровић, Б.Развој производа1997ИИТ- Истраживачки и технолошки центар, Нови СадСрпски језик
Schroeder, R.G.Управљање производњом1999Мате, ЗагребСрпски језик
Зеленовић, Д. и др.Приручник за пројектовање производних система : појединачни прилаз2003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Колоквијумнеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Лукић др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Дејан
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Лукић др Дејан
Редовни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Лукић др Дејан
Редовни професор

Рачунарске вежбе