Предмет: Интернет мреже (09 - SIT021)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2011..


Предмети којима је предуслов предмет Интернет мреже

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Протоколи у рачунарским мрежамадада
Програмирање мобилних система и уређајадане
Системи за надгледање и управљање рачунарских мрежадада
Конфигурација и администрација рачунарских мрежадада
Овладавање теоријским основама и технологијама ТЦП/ИП мрежа.
Студент је овладао основним теоријским знањима о TCP/IP мрежама. Студент је стекао практична знања која му омогућују основно одржавање локалних рачунарских мрежа базираних на TCP/IP modelu.
Стандарди у мрежама и тела за стандардизацију. Пасивна и активна опрема потребна за реализацију рачунарских мрежа, структуирано каблирање. TCP/IP мреже: ISO/OSI референтни модел, TCP/IP model, основе протокола OSI 1, етхернет, бежичне LAN технологије, ISP приступне технологије, основе PPP, основни принципи IP,основни принципи UDP, основни принципи TCP и основни принципи DNS. Комуникациони уређаји II i III nivoa.
Облици извођења наставе су: Предавања, лабораторијске вежбе, израда домаћих задатака и консултације. На предавањима се коришћењем потребних дидактичких средстава, излажу садржаји предмета и стимулише се активно учешће студената постављањем питања. Практични део градива студенти савладавају на лабораторијским вежбама кроз обавезне задатке које решавају уз помоћ извођача наставе или самостално и кроз самосталну израду обавезних и необавезних домаћих задатака. Студент је обавезан да демонстрира самосталност у решавању задатака, односно да демонстрира разумевање решења. Провера се врши усменом конверзацијом или писменим одговорима на питања у вези задатака и резултат се оцењује. На консултацијама се студентима дају додатна објашјнења садржаја излаганих на предавањима и вежбама и у случају да се предмет консултација самостална израда лабораторијских или домаћих задатака, сугестије како да побољшају решење које су обавезни да попуне.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
William StallingsData and Computer Communications2004Prentice HallЕнглески
Милан КерацМрежно базирани системи 1 - Приручник за вежбе2004ФТН, Електронско издањеСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада32.00
Домаћи задатакдада30.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада3.00
Теоријски део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Керац мр Милан
Предавач

Предавања
Недостаје слика

Сегединац Милан
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Керац мр Милан
Предавач

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Бркић др Миодраг
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе