Предмет: Теорија система и системска анализа (06 - GM501)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областОрганизација, технологија грађења и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената за системски приступ и примену теорије система на процес грађења грађевинских објеката. Стицање знања из метода истраживања операција и метода моделирања процеса грађења грађевинских објеката.
Оспособљеност за системску анализу и дефинисање структуре процеса изградње објеката у оквиру израде пројеката технологије и организације грађења и при реализацији истих. Оспособљеност за анализу и основно моделирање процеса у грађевинарству.
Историјски развој теорије система и њена суштина. Улога теорије система у науци и пракси. Теорија система као метод спознаје. Класификација система. Анализа и синтеза система. Организованост и дезорганизованост система. Понашање система. Ентропија система. Проблеми, средства и методе операционих истраживања. Моделирање процеса у грађевинарству. Линеарно и нелинеарно програмирање. Вишекритеријумска оптимизација. Основе теорије одлучивања – доношења одлука (елементи и критеријуми одлучивања).
Настава се реализује кроз предавања у виду презентација појединих методских јединица и аудиторних вежби на којима се решавају поједине врсте проблема везане за одређене методске јединице. На вежбама студенти решавају задатке уз помоћ асистената. Додатне информације се могу добити на консултацијама. Испит обухвата целокупно градиво изложено у току семестра, полаже се писмено (задаци и теорија). Писмени део испита се може полагати и кроз два колоквијума у току наставног процеса. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, рада на вежбама, колоквијума и испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Петровић Б.СИСТЕМСКИ ПРИЛАЗ И СИСТЕМСКИ ПОСТУПЦИ У ТЕХНИЦИ1995Факултет техничких наука, Институт за индустријске системе,Српски језик
Зеленовић Д.ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА1989Факултет техничких наука, Институт за индустријске системеСрпски језик
Флашар А., Вуковић С., Брана П.Проучавање технолошких процеса у грађевинарству1985ФТН ИИГ, Посебно издање 8Српски језик
Новаковић В.Квантитативни методи у грађевинском менаџменту2002Изградња, БеоградСрпски језик
Прашчевић Ж.Операциона истраживања у грађевинарству – детерминистичке методе1992ГФ БеоградСрпски језик
Оприцовић С.Вишекритеријумска оптимизација1986Научна књига, БеоградСрпски језик
Тривунић М.Материјали са предавања2007Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумдане35.00
Колоквијумдане35.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Тривунић др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Дражић др Јасмина
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Мученски др Владимир
Ванредни професор

Аудиторне вежбе