Предмет: Технологија бетона (17 - GG21)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областГрађевински материјали, процена стања и санација конструкција
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Материјали у грађевинарству 1неда
Материјали у грађевинарству 2неда

Предмети којима је предуслов предмет Технологија бетона

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Савремени композити на бази отпадних материјала из пољопривреде, индустрије и грађевинарствадане
Упознавање са теоријским основама бетона, као композитног материјала. Стицање знања о специфичностима компонентних материјала и својствима и методама испитивања свежег и очврслог бетона. Овладавање знањима о методологијама пројектовања састава, традиционалним и савременим технологијама производње бетона, врстама оплата и поступцима извођења бетонских конструкција. Оспособљавање за израду пројекта бетона.
Стечено знање користи у стручним предметима и инжењерској пракси. Студент је компентентан за избор одговарајуће врсте "нормалних" бетона и пројектовање састава, технологију извођења бетонских конструкција, праћење и испитивање квалитета бетона током грађења објеката и за израду пројекта бетона. Стечене компетенције може користити при пројектовању и грађењу бетонских конструкција.
Компонентни материјали за бетон. Структура и својства свежег бетона (реолошка својства, технолошка својства, остала својства). Структура и својства очврслог бетона (микро и макро-структура, основни закони чврстоће, чврстоћа при притиску, на затезање и на смицање, модул еластичности и поасонов коефицијент). Реолошка својства очврслог бетона. Посебна својства очврслог бетона (отпорност на дејство мраза, отпорност на дејство мраза и соли за одмрзавање, отпорност на хабање, водонепропустљивост). Пројектовање састава различитих врста бетона. Справљање бетона, транспорт бетона, уграђивање и неговање бетона. Извођење елемената бетонских конструкција. Специјални поступци бетонирања. Убрзано очвршћавање бетона. Извођење бетонских радова у екстремним климатским условима. Контрола квалитета бетона. Пројекат бетона.
Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе, посета фабрици бетона и градилишта и консултације. У оквиру предавања студентима се кроз презентације помоћу фотографија, табела, дијаграма, формула и одговарајућих текстова - дефиниција, објашњава материја која је предвиђена наставним програмом. У оквиру лабораторијских вежби студенти пројектују и справљају бетонске мешавине и испитују основна својства свежег и очврслог бетона. Део вежби је рачунски са задацима који повезују изложену материју са грађевинском праксом. За све студенте је обавезна посета фабрици бетона и градилиштима. Студентима се вреднује активност током предавања и вежби, као и израда графичког рада. Испит се састоји из теоријског и практичног - писменог дела. Писмени део испита обухвата рачунске задатке и елиминаторан је. Делови градива се могу полагати кроз један колоквијум током семестра. Теоријски део испита се полаже усмено.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мурављов, М.Основи теорије и технологије бетона1991Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Мурављов, М., Закић, Д.Технологија бетона : Збирка решених испитних задатака2003Грађевински факултет, БеоградСрпски језик
Властимир Радоњанин, Мирјана МалешевТехнологија бетона - материјал са предавања2005аутори - предметни наставнициСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда40.00
Практични део испита - задацинеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Шупић Слободан
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Булатовић др Весна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Драганић Сузана
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Буквић Оливера
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Терзић Мирјана
Асистент

Лабораторијске вежбе